Έγκαιρη προειδοποίηση και συντονισμός της αντίδρασης σε επίπεδο ΕΕ

Τα κρούσματα ασθενειών και οι μικροοργανισμοί δεν περιορίζονται σε σύνορα και μπορούν να μεταδοθούν με μεγάλη ταχύτητα αν δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα. Η αντίδραση της ΕΕ πρέπει να είναι γρήγορη και συντονισμένη όταν εντοπιστούν κρούσματα.

Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Αντίδρασης (EWRS)

Το EWRS είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να στέλνουν προειδοποιήσεις για περιστατικά που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ΕΕ, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συντονίζουν την αντίδρασή τους. Το σύστημα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν για την αντιμετώπιση της επιδημίας του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου (SARS), της γρίπης A(H1N1) και άλλων μεταδοτικών νοσημάτων.

Μια απόφαση της ΕΕ και ορισμένες εκτελεστικές αποφάσεις Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) ρυθμίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών.