Κλιματική αλλαγή

Endocrine disruptors

Biocides

Σχέδια

Τα καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία , που αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία .

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές διαχειρίζεται τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχεδίων και τις επιχορηγήσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την υγεία.

Year of funding Project Title Organisation
2010 Public Health Adaptation Strategies to Extreme Weather Event (PHASE)

Azienda Sanitaria Locale Roma E - Regional Department of Epidemiology

2008 Climate Change Adaptation by TRaining, Assessment and Preparedness (Climate-TRAP)

Hulpverlening Gelderland Midden

2008 Health Impacts of Airborne ALergen Information NEtwork(HIALINE)

Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

2007 European monitoring of excess mortality for public health action (EURO-MOMO)

Statens Serum Institut - SSI

2006 Quantification of sun exposure in Europe and of its effects on health (EUROSUN)

International Agency for Research on Cancer

2005 Etude de l’impact de la canicule d’août 2003 sur la population européenne (CANICULE)

Centre régional de Lutte contre le Cancer (CRLC)

2004 Improving Public Health responses to extreme weather/heat-waves(EURO HEAT)

WHO - World Health Organization, Regional Office for Europe