Podnebne spremembe

Politika

Delovni dokument Komisije iz leta 2009 o vplivu podnebnih sprememb na zdravje ljudi, živali in rastlin  podrobneje obravnava:

  • vpliv podnebnih sprememb na zdravje ljudi, živali in rastlin,
  • ukrepe EU in ukrepe držav članic,
  • razpoložljiva orodja in finančna sredstva.

Dokument temelji na beli knjigi o prilagajanju na podnebne spremembe .

Zdravje ljudi

Podnebne spremembe bodo imele:

  • neposreden učinek na zdravje ljudi, npr. pojavnost bolezni, ki jih prenašajo žuželke (komarji in klopi),
  • neposreden učinek, npr. zaradi spremenjene kakovosti vode in zraka ali izrednih vremenskih razmer.

Ukrepi bodo učinkoviti, če bodo države EU tesneje sodelovale. Pri načrtovanju pripravljenosti  je zdaj treba upoštevati podnebne spremembe. Pomembna sta tudi odziv in sodelovanje med državami, zlasti nacionalni načrti pripravljenosti.

Zdravje živali

Izkazalo se je, da podnebne spremembe vplivajo tudi na zdravje živali, denimo na pojav bolezni modrikastega jezika leta 2006 ter na širjenje te bolezni vse do Švedske – zunaj njenega dotedanjega območja razširjenosti.

Strategija Skupnosti za zdravstveno varstvo živali daje prednost preprečevanju bolezni pred odzivanjem nanjo. Njen akcijski načrt upošteva vpliv podnebnih sprememb na zdravje živali.

V pripravi je nov informacijski sistem o boleznih živali (ADIS), ki bo izboljšal zbiranje epidemioloških podatkov. S poglobljenim nadzorom bolezni živali in vzpostavitvijo bank cepiv za nekatere živalske bolezni se bodo lahko pristojni organi, ki zagotavljajo obvladovanje tveganja, bolje odzvali na pojav novih bolezni.

Zdravstveno varstvo rastlin

Podnebne spremembe vplivajo na dovzetnost rastlin za škodljivce in bolezni. Zaradi toplejših poletij in krajših zim se bodo na splošno povečale populacije škodljivih organizmov in njihova razširjenost, pojavili se bodo novi škodljivi organizmi. Pri izbiri poljščin bo treba upoštevati podnebne spremembe, kar bo tudi nova priložnost za škodljivce in bolezni.

Po veljavni ureditvi zdravstvenega varstva rastlin, ki bo kmalu prenovljena, se v boju proti škodljivcem in boleznim v kmetijstvu, gozdarstvu in naravnem okolju uporablja karantena. Nova strategija zdravstvenega varstva rastlin bo tudi bolj upoštevala posledice podnebnih sprememb.

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami

Evropska Komisija tesno sodeluje z mednarodnimi organizacijami, denimo Svetovno zdravstveno organizacijoSvetovno organizacijo za zdravje živali, Mednarodno konvencijo o varstvu rastlin in Organizacijo za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov.

Podpora

Komisija s programom javnega zdravja financira projekte  in druge pobude na področju podnebnih sprememb.

Komisija zagotavlja finančna sredstva za nacionalne ukrepe nadzora in informacijske ukrepe (o onesnaževanju mest, emisiji alergenov in sezonskih alergijah, izpostavljenosti ultravijoličnim žarkom itd.).

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je pripravil več projektov v zvezi s podnebnimi spremembami, in sicer projekt E3 Network za modeliranje in prikaz različnih vrst tveganj nalezljivih bolezni.

V okviru 7. okvirnega programa (program ARBO-ZOONET) potekajo tudi raziskave o novih boleznih.