Klimaatverandering

Beleid

In een werkdocument over de effecten van de klimaatverandering op de gezondheid van mensen, dieren en planten  uit 2009 verklaart de Europese Commissie:

  • hoe de klimaatverandering de gezondheid van mensen, dieren en planten beïnvloedt
  • hoe de EU en haar lidstaten hierop moeten reageren
  • welke middelen hiervoor al beschikbaar zijn

Dit werkdocument is gebaseerd op het Witboek over de aanpassing aan de klimaatverandering .

Gezondheid van de mens

Effecten van klimaatverandering:

  • direct, bijv. ziekten die door insecten (muggen, teken) worden overgedragen
  • indirect, bijv. door een slechtere kwaliteit van water en lucht, of ten gevolge van extreme weersomstandigheden

De EU-landen moeten op dit gebied efficiënter samenwerken. Overwogen wordt draaiboeken , vooral op nationaal niveau, op te stellen. Er zal worden nagegaan of de landen snel genoeg kunnen reageren en voldoende inspelen op elkaar.

Gezondheid van dieren

Er zijn meer en meer tekenen die erop wijzen dat de klimaatverandering ook een effect heeft op de gezondheid van dieren. Een voorbeeld was de blauwtongepidemie van 2006, die zich uitbreidde tot Zweden, waar deze ziekte niet eerder was vastgesteld.

De nieuwe EU-strategie voor diergezondheid legt de nadruk op preventie van dierziekten. In het actieplan wordt daarbij rekening gehouden met de invloed van de klimaatverandering.

ADIS, een nieuw informatiesysteem voor dierziekten, wordt ontwikkeld om epidemiologische gegevens doeltreffender te kunnen verzamelen. Dankzij nauwer toezicht op dierziekten en de oprichting van meer vaccinbanken kan beter worden gereageerd op uitbrekende epidemieën.

Gezondheid van planten

Klimaatverandering kan planten gevoeliger maken voor parasieten en ziekten. Warmere zomers en kortere winters zullen over het algemeen leiden tot een toename van schadelijke organismen en een uitbreiding van hun leefgebied. Bovendien zullen nieuwe parasieten voet aan de grond krijgen in de EU. Een warmer klimaat kan ook de keuze van geteelde gewassen beïnvloeden, wat weer nieuwe mogelijkheden biedt voor parasieten en ziekten.

Tot nog toe zette de EU vooral in op quarantaine om parasieten en ziekten te bestrijden die de land- en bosbouw en het natuurlijk milieu bedreigen. Met haar nieuw beleid voor plantengezondheid wil de EU bij de opstelling van wetgeving onder andere meer rekening houden met de gevolgen van de klimaatverandering.

Samenwerking met internationale organisaties

De Europese Commissie werkt nauw samen met internationale organisaties zoals WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), OIE (Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten), IPPC (Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten) en FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN).

Promotie en ondersteuning

Het EU-programma voor volksgezondheid financiert projecten  en andere initiatieven rond klimaatverandering.

Zo worden talrijke waarnemings- en voorlichtingsacties gesubsidieerd (i.v.m. vervuiling in de stad, seizoensgebonden allergenen, blootstelling aan uv-straling enz.).

Bij het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) lopen allerlei projecten rond klimaatverandering, met name het E3-netwerk, dat de risico's van besmettelijke ziekten in kaart brengt.

Onder het 7e kaderprogramma (ARBO-ZOONET) financiert de EU ook onderzoek over nieuwe ziekten.