Éghajlatváltozás

Endocrine disruptors

Biocides

Szakpolitika

Az éghajlatváltozás emberi egészségre, illetve állat- és növényegészségügyre gyakorolt hatásáról szóló bizottsági munkadokumentum  (2009) részletesen ismerteti:

  • milyen hatásokkal jár az éghajlatváltozás az emberi egészségre, illetve az állat- és növényegészségügyre
  • milyen válaszintézkedéseket kell hoznia az Európai Uniónak és tagországainak ezen változások ellensúlyozására
  • milyen eszközök és pénzügyi források állnak jelenleg rendelkezésünkre az előttünk álló kihívások kezelésére.

A dokumentumot az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról szóló fehér könyv  főbb irányvonalai alapján dolgozták ki.

Emberi egészség

Az éghajlatváltozás:

  • közvetlenül kihat az emberi egészségre, pl. a rovarok (szúnyogok és kullancsok) által terjesztett betegségek előfordulása terén beálló változások következtében
  • közvetett módon is befolyásolja az emberek egészségét, pl. a víz és a levegő minőségének megváltozása vagy a szélsőséges időjárási körülmények hatásain keresztül

Az Európai Unió országait arra ösztönzik, hogy e tekintetben, a fellépések hatékonyabbá tétele érdekében működjenek együtt. A készültség-tervezést  az éghajlatváltozás figyelembe vétele céljából felülvizsgálták, és a reagálóképesség, valamint a tagállamok közötti együtműködés tekintetében tesztelni fogják, különös tekintettel a nemzeti készültségi tervekre.

Állat-egészségügy

A közelmúlt történései jelzik, hogy az éghajlatváltozásnak állat-egészségügyet érintő hatása is van; példa erre a kórokozó-átvivők által terjesztett kéknyelv-betegség 2006-os felbukkanása és egészen Svédországig - a betegség korábban ismert terjedési területén kívülre - való elterjedése.

A Közösség új állat-egészségügyi stratégiája elsősorban a megelőzésre és nem az állati megbetegedések esetén alkalmazandó válaszlépésekre összpontosít. A stratégiához kapcsolódó cselekvési terv figyelembe veszi az éghajlatváltozás állat-egészségügyi hatásait.

A járványokkal kapcsolatos adatok gyűjtésének javítása érdekében már dolgoznak az állatbetegségek bejelentési rendszerének (ADIS) megújításán. Az állatbetegség-felügyelet javításával és az egyes állatbetegségek elleni oltóanyagok tárolására szolgáló további vakcinabankok létrehozásával a kockázatkezelők hatékonyabb válaszintézkedéseket tudnak hozni a felbukkanó betegségekkel szemben.

Növény-egészségügy

Az éghajlatváltozás hatására a növények érzékenyebbé válnak a kártevőkkel és betegségekkel szemben. Ezenkívül, a melegebb nyár és a rövidebb ideig tartó tél általános következményeképpen a kártékony organizmusok elszaporodnak, nagyobb földrajzi területen terjednek, és új organizmusok honosodhatnak meg az Európai Unió területén. Az éghajlatváltozás hatására megváltozik a növénytermesztés is, ami újabb lehetőséget teremt a kártevők és betegségek megjelenésére.

A jelenlegi közösségi növény-egészségügyi szabályozás – amely éppen felülvizsgálat alatt áll – elsősorban karanténozással próbálja megállítani a mezőgazdasági termelésre, erdőgazdálkodásra és a természeti környezetre veszélyt jelentő kártevők és betegségek terjedését. Új növény-egészségügyi stratégia kidolgozására kerül sor, amely az uniós növény-egészségügyi jogszabályokat alkalmasabbá teszi az éghajlatváltozás következményeivel szembeni hatékonyabb fellépésre.

Nemzetközi szervezetekkel való együttműködés

A Bizottság több nemzetközi szervezettel működik szorosan együtt, többek között a WHO-val (Egészségügyi Világszervezet), az OIE-vel (Állat-egészségügyi Világszervezet), a IPPC-vel (Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény) és a FAO-val (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete).

Segítség és támogatás

A Bizottság közegészségügyi programja több, éghajlatváltozással foglalkozó projektet  és kezdeményezést finanszíroz

A Bizottság pénzügyileg támogatja a (városi környezetszenyezéssel, az allergén anyagok kibocsátásával és idényszerű megjelenésével, az ultraibolya sugárzással stb. kapcsolatos) felügyeleti és információs nemzeti tevékenységeket.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) az éghajlatváltozással kapcsolatban több projektet is indított, amelyek közül külön említést érdemel a fertőző betegségek különböző kockázatainak modellezésével és feltérképezésével foglalkozó E3 hálózat.

A 7. keretprogram keretében, ugyancsak uniós finanszírozással indították el az új betegségek felmérését célzó kutatási programot (ARBO-ZOONET)