Politici

Documentul de lucru al Comisiei privind impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii umane, animale şi vegetalepdf(435 KB) Traducerile linkului anterior български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) prezintă:

  • modul în care schimbările climatice vor afecta sănătatea umană, animală şi vegetală
  • acţiunile pe care UE şi statele membre trebuie să le iniţieze ca răspuns la schimbările climatice
  • instrumentele şi modalităţile de finanţare deja disponibile pentru a face faţă provocărilor viitoare.

Documentul de lucru a fost elaborat în baza Cărţii albe privind adaptarea la schimbările climatice Traducerile linkului anterior English (en) .

Sănătatea umană

Schimbările climatice vor avea efecte:

  • directe - de ex., modificarea incidenţei bolilor transmise de insecte (ţânţari şi căpuşe)
  • indirecte - de ex., prin modificarea calităţii apei şi aerului sau ca rezultat al fenomenelor meteorologice extreme.

În acest context, UE încurajează statele membre să coopereze, pentru a acţiona mai eficient. Planificarea pregătirii Traducerile linkului anterior български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a fost revizuită pentru a lua în calcul schimbările climatice şi urmează să fie testată din punctul de vedere al capacităţii de reacţie şi de coordonare între ţări, o atenţie specială fiind acordată planurilor naţionale de pregătire.

Sănătate animală

În ultimii ani, s-a constatat că schimbările climatice afectează şi sănătatea animală. De exemplu, în 2006, boala limbii albastre, transmisă pe cale vectorială, a apărut şi s-a răspândit până în Suedia - în afara ariei de manifestare cunoscute anterior.

Noua strategie comunitară în materie de sănătate animală vizează măsurile de prevenire, mai degrabă decât pe cele de răspuns la bolile animale. Planul de acţiune aferent ia în calcul influenţa schimbărilor climatice asupra sănătăţii animale.

Un nou sistem de informare cu privire la bolile animale (ADIS) este în curs de elaborare, cu obiectivul de a culege date epidemiologice. Accelerarea măsurilor de monitorizare a bolilor animale, alături de înfiinţarea mai multor bănci de vaccinuri pentru anumite boli, le va permite organismelor de gestionare a riscurilor să reacţioneze mai eficient la apariţia anumitor boli.

Sănătatea plantelor

Schimbările climatice afectează sensibilitatea plantelor la boli şi dăunători. În plus, faptul că verile sunt mai lungi, iar iernile mai scurte, determină o creştere a numărului de organisme dăunătoare şi o extindere a ariei lor de răspândire - inclusiv a celor noi, care se vor putea dezvolta şi pe teritoriul UE. De asemenea, culturile se vor schimba odată cu evoluţia condiţiilor climatice, ceea ce va facilita apariţia şi răspândirea dăunătorilor şi a bolilor.

Actualul regim fitosanitar european, aflat în curs de revizuire, se axează pe combaterea dăunătorilor şi a bolilor care afectează agricultura, silvicultura şi mediul natural. În viitor, va fi elaborată o nouă strategie privind sănătatea plantelor, care să acopere, printre altele, consecinţele schimbărilor climatice asupra legislaţiei fitosanitare europene.

Cooperarea cu organizaţiile internaţionale

Comisia colaborează îndeaproape cu organizaţii internaţionale precum OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), OIE (Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor ), CIPP (Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor) şi FAO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură ).

Promovare şi sprijin

Comisia finanţează, prin programul de sănătate publică, diverse proiecte Traducerile linkului anterior български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) şi iniţiative privind schimbările climatice

De asemenea, sprijină financiar măsurile naţionale de monitorizare şi informare cu privire la poluarea urbană, emisiile de factori alergeni şi caracterul sezonier al acestora, expunerea la raze ultraviolete etc.

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) derulează câteva proiecte legate de schimbările climatice. Cel mai important dintre acestea este Reţeaua E3, care simulează şi cartografiază evoluţia diferitelor tipuri de riscuri de boli infecţioase.

Un alt proiect de cercetare care vizează bolile emergente se desfăşoară în contextul celui de-al 7-lea program-cadru (ARBO-ZOONET).