Politika

Komisijas 2009. gada darba dokumentā par klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēku, dzīvnieku un augu veselībupdf(435 KB) Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ir izskaidrots,

  • kā klimata pārmaiņas ietekmēs cilvēku, dzīvnieku un augu veselību;
  • kas jādara ES un dalībvalstīm, lai reaģētu uz šīm pārmaiņām;
  • kādi rīki un kāds finansējums jau ir pieejams gaidāmo problēmu risināšanai.

Šis dokuments ir izstrādāts, pamatojoties uz Balto grāmatu par pielāgošanos klimata pārmaiņām Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , kurā šis jautājums ir aplūkots plašāk.

Cilvēku veselība

Klimata pārmaiņas

  • tieši ietekmēs cilvēku veselību, piemēram, mainīsies saslimstība ar slimībām, kuras pārnēsā kukaiņi (odi un ērces);
  • radīs netiešas sekas, piemēram, mainot ūdens un gaisa kvalitāti vai radot ekstremālus meteoroloģiskos apstākļus.

ES valstis tiek mudinātas sadarboties, lai panāktu lielāku efektivitāti. Ir pārskatīta sagatavotības plānošana Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , lai ņemtu vērā klimata pārmaiņas, un tiks pārbaudīta valstu reaģētspēja un savstarpējā koordinācija, īpaši akcentējot valstu sagatavotības plānus.

Dzīvnieku veselība

Jaunākās tendences liecina, ka klimata pārmaiņas ietekmē arī dzīvnieku veselību, piemēram, 2006. gadā parādījās pārnēsājama slimība infekciozais katarālais drudzis jeb zilās mēles slimība, kura izplatījās līdz pat Zviedrijai — tālāk nekā jebkad iepriekš tika konstatēts.

Jaunajā ES stratēģijā attiecībā uz dzīvnieku veselību priekšplānā ir izvirzīta dzīvnieku slimību profilakse, nevis reaģēšana uz tām. Stratēģijas rīcības plānā ir apsvērta klimata pārmaiņu ietekme uz dzīvnieku veselību.

Tiek izstrādāta jauna dzīvnieku slimību informācijas sistēma (ADIS), lai uzlabotu epidemioloģisko datu iegūšanu. Pastiprinot dzīvnieku slimību uzraudzību un veidojot papildu vakcīnu bankas atsevišķām dzīvnieku slimībām, riska vadības speciālisti varēs labāk reaģēt uz jauniem slimību uzliesmojumiem.

Augu veselība

Klimata pārmaiņas ietekmē augu uzņēmību pret kaitēkļiem un slimībām. Turklāt siltāku vasaru un īsāku ziemu rezultātā savairosies un tālāk izplatīsies kaitīgie organismi un Eiropas Savienībā ieviesīsies jauni kaitēkļi. Klimata pārmaiņu dēļ mainīsies arī graudaugi, kurus cilvēki vēlēsies kultivēt, tādējādi dodot jaunas ēsmas kaitēkļu un slimību uzbrukumiem.

Pašreizējais ES augu veselības regulējums (šobrīd tiek pārskatīts) galvenokārt reglamentē karantīnu, lai apkarotu kaitēkļus un slimības, kas ietekmē lauksaimniecību, mežsaimniecību un dabisko vidi. Lai ES tiesību aktos par augu veselību labāk ņemtu vērā klimata pārmaiņu sekas, tiks izstrādāta jauna augu veselības aizsardzības stratēģija.

Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām

Komisija intensīvi sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām, piemēram, PVO (Pasaules Veselības organizāciju), OIE (Pasaules Dzīvnieku veselības organizāciju), IPPC (Starptautisko Augu aizsardzības konventu) un FAO (ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju).

Projekti un finansiālā palīdzība

Komisijas veselības aizsardzības programma finansē projektus Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) un citas iniciatīvas, kas risina klimata pārmaiņu problēmu.

Komisija sniedz finansējumu valstu uzraudzības un informatīvajiem pasākumiem (kas saistīti ar pilsētu piesārņojumu, alergēnu emisiju un sezonālo raksturu, ultravioleto staru iedarbību u.c.).

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC) ir vairāki projekti, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, piemēram, E3 tīkls, kurš pēta un klasificē dažādos riskus inficēties ar infekcijas slimībām.

Arī ES septītās pamatprogrammas paspārnē tiek veikta ES finansēta pētniecība, kas saistīta ar jaunām slimībām, (ARBO-ZOONET).