Politika

Pracovní dokument Komise z roku 2009 o dopadu změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlinpdf(435 KB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) popisuje:

  • jak ovlivní změna klimatu zdraví lidí, zvířat a rostlin
  • jaká opatření musí EU a její členské státy učinit v reakci na tyto změny
  • jaké nástroje a finanční prostředky jsou k dispozici pro řešení problémů, které se objeví

Tento dokument byl sestaven na základě hlavních bodů uvedených v bílé knize o přizpůsobení se změně klimatu Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Lidské zdraví

Změna klimatu bude mít:

  • přímý dopad na lidské zdraví, např. způsobí změny ve výskytu nemocí přenášených hmyzem (komáry a klíšťaty)
  • nepřímý dopad, např. v důsledku změny kvality vody a ovzduší, nebo účinků extrémních povětrnostních vlivů

Členské státy EU se vyzývají ke spolupráci, aby bylo možno situaci účinněji řešit. Plány připravenosti Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) prošly revizemi a změna klimatu v nich byla zohledněna. Schopnost reagovat a koordinovat činnost mezi jednotlivými státy v rámci těchto plánů bude dále ověřována. Prověření se zaměří zejména na připravenost v rámci jednotlivých členských států.

Zdraví zvířat

Nedávný vývoj ukazuje, že změna klimatu má dopad i na zdraví zvířat. V roce 2006 byl například zaznamenán výskyt vektory přenášené katarální horečky ovcí, která se rozšířila až do Švédska – tedy za hranice dříve známého rozšíření.

Nová strategie Společenství v oblasti zdraví zvířat se více než na reakce na nákazy zaměřuje na prevenci. Příslušný akční plán zohledňuje i dopad změny klimatu na zdraví zvířat.

V rámci zkvalitnění způsobu shromažďování epidemiologických údajů se připravuje nový Systém informací o nákazách zvířat (ADIS). Lepší sledování zvířecích nákaz a vytvoření větších zásob vakcín pro určité zvířecí nákazy umožní subjektům odpovědným za řízení rizik lépe reagovat na výskyt nákaz.

Zdraví rostlin

Klimatické změny způsobují nižší odolnost rostlin proti škůdcům a nákazám. Za rostoucí počet škůdců a jejich rozšiřování za dřívější hranice jejich výskytu mohou teplejší léta a kratší zimy, díky kterým se také v EU začínají vyskytovat nové druhy. Změna klimatu se podepíše i na pěstovaných plodinách, které tak budou podléhat škůdcům a nákazám.

V boji se škůdci a nákazami, jež mohou ohrozit zemědělství, lesní hospodářství a přírodní prostředí je jedním z hlavních nástrojů současného systému rostlinolékařské péče EU (který prochází revizí) karanténa. Nová strategie rostlinolékařské péče mimo jiné umožní lépe zohlednit dopad změny klimatu v souvisejících právních předpisech EU.

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Komise úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi, jako je WHO (Světová zdravotnická organizace), OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat), IPPC (Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin) a FAO (Organizace pro výživu a zemědělství OSN).

Podpora a propagace

Program Komise v oblasti veřejného zdraví financuje projekty Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a další iniciativy, které se změně klimatu věnují.

Rovněž financuje činnost členských států v oblasti dozoru a poskytování informací (o znečištění ve městech, výskytu alergenů a sezónním výskytu, ultrafialovém záření atd.).

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) také pracuje na několika projektech zaměřených na změnu klimatu. Například v rámci projektu E3 Network se vytváří modely a mapy různých druhů rizik spojených s infekčními onemocněními.

V rámci sedmého rámcového programu probíhá výzkum nových onemocnění (ARBO-ZOONET), který financuje EU.