Tibdil fil-klima

Temp estrem

Għalkemm ir-riċerka mhix ħafna, evidenza ppublikata s'issa tindika li temp estrem jista' jħalli effetti severi u dewwiema fuq is-saħħa.

White Paper dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima tal-Kummissjoni tagħti fil-qosor sensiela ta' kontromiżuri li għandhom jittieħdu mill-Kummissjoni u mill-membri tal-gvernijiet, inklużi:

  • l-iżvilupp ta' strumenti biex jiġi sorveljat u mbassar temp estrem
  • il-ħolqien ta' mudelli ta' impatti fuq is-saħħa
  • l-integrazzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni għas-saħħa f'temp estrem fl-istrateġiji nazzjonali ta' adattament għat-tibdil fil-klima

Mewġiet ta' sħana

Il-mewġiet ta' sħana fl-Ewropa  (pereżempju fl-2003) ikkawżaw il-mard u/jew il-mewt ta' ħafna persuni – bl-akbar riskju fost l-anzjani, dawk b'mard kroniku u dawk iżolati.

Il-proġett prinċipali b'fondi mill-UE kien EuroHEAT, li kkwantifika l-effetti fuq is-saħħa tas-sħana fl-ibliet Ewropej u identifika għażliet biex jittejbu l-preparazzjoni u r-respons tas-sistemi tas-saħħa.

Għargħar

L-għargħar  hu wieħed mill-perikli klimatiċi l-aktar komuni u joħloq bosta riskji għas-saħħa, iżda ftit riċerka saret dwaru, jew dwar il-mod li popolazzjonijiet vulnerabbli u s-sistemi tas-saħħa jirrespondu għalih.

Perjodi ta' kesħa

Għalkemm il-mewġiet ta' sħana ngħataw aktar pubbliċità fil-mezzi tax-xandir it-temp kiesaħ  jista' anki jikkawża aktar imwiet mis-sħana (minħabba mard tal-qalb u respiratorju u attakki tal-qalb).

Il-persuni li jbatu mill-influwenza, u l-persuni minn klassijiet soċjali baxxi / pajjiżi ifqar huma l-aktar vulnerabbli.