Klimata pārmaiņas

Ekstremāli laika apstākļi

Lai gan izpēte nav bijusi plaša, līdz šim publicētie pierādījumi liecina, ka ekstremāli laika apstākļi var atstāt smagu un ilgstošu ietekmi veselību.

Komisijas Baltajā grāmatā par pielāgošanos klimata pārmaiņām ir uzskaitīti vairāki pretpasākumi, kurus var veikt Komisija un dalībvalstu valdības. Piemēram:

  • izstrādāt rīkus, ar kuriem novēro un paredz ekstremālus laika apstākļus;
  • modelēt ietekmi uz veselību;
  • rīcības plānus, kā aizsargāt veselību ekstremālos laika apstākļos, iekļaut valstu stratēģijās attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Stipra karstuma periodi

Eiropā ir bijuši stipra karstuma periodi  (piemēram, 2003. gadā), kuru dēļ daudzi ir saslimuši un daudzi ir nomiruši. Vislielākais risks ir veciem cilvēkiem, hroniski slimajiem un vientuļiem cilvēkiem.

Galvenais ES finansētais projekts bija EuroHEAT, kurā kvantitatīvi novērtēja karstuma ietekmi uz veselību Eiropas lielpilsētās un meklēja iespējas, kā uzlabot veselības aprūpes sistēmu sagatavotību un spēju reaģēt.

Plūdi

Plūdi  ir viena no izplatītākajām dabas stihijām, un tie rada daudzējādu risku veselībai, tomēr trūkst pētījumu par plūdiem un to, kā plūdi ietekmē neaizsargātās iedzīvotāju kategorijas un veselības aprūpes sistēmas.

Barga sala periodi

Sals  var paņemt vēl vairāk dzīvību nekā karstums (sirds kaišu, elpceļu slimību un samaņas zaudēšanas dēļ), lai gan pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļos plašāk ir atspoguļoti karstuma periodi.

Visneaizsargātākie ir gripas slimnieki, zemāka sociālā slāņa cilvēki un nabadzīgāku valstu iedzīvotāji.