Klimato kaita

Ekstremalios oro sąlygos

Nors šios srities mokslinių tyrimų yra nedaug, iki šiol paskelbti jų rezultatai rodo, kad ekstremalios oro sąlygos gali turėti didelio ir ilgalaikio poveikio sveikatai.

Komisijos Baltojoje knygoje dėl prisitaikymo prie klimato kaitos nustatytos priemonės, kurių turi imtis Komisija ir valstybių narių vyriausybės:

  • kurti ekstremalių oro sąlygų stebėjimo ir prognozavimo priemones;
  • modeliuoti poveikį sveikatai;
  • įtraukti sveikatos apsaugos ekstremaliomis oro sąlygomis veiksmų planus į nacionalines prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas.

Karščio bangos

Europoje dėl karščio bangų  (pvz., 2003 m.) suserga arba miršta daug žmonių. Pažeidžiamiausi yra vyresnio amžiaus, lėtinėmis ligomis sergantys žmonės ir izoliuoti asmenys.

Svarbiausias šios srities ES finansuotas projektas – „EuroHEAT“, kurį vykdant buvo išmatuotas karščio bangų Europos miestuose poveikis visuomenės sveikatai ir nustatyti įvairūs būdai, kaip būtų galima gerinti sveikatos sistemų parengtį ir atsaką.

Potvyniai

Potvyniai  yra vienas labiausiai paplitusių klimato reiškinių. Jis kelia didelį pavojų sveikatai. Deja, mokslinių tyrimų šia tema yra nedaug, mažai ištirta ir tai, kaip pažeidžiamos gyventojų grupės ir sveikatos sistemos reaguoja į šią gamtos nelaimę.

Šalčio bangos

Dėl šalčio bangų  (nuo širdies ir kvėpavimo takų ligų bei insulto) gali mirti dar daugiau žmonių nei dėl karščio bangų, nors pastaruoju metu žiniasklaida daugiau dėmesio skyrė karščio bangoms.

Pažeidžiamiausi yra sergantieji gripu, žemesnio socialinio sluoksnio ir skurdesnių šalių gyventojai.