Klimaændringer

Ekstreme vejrforhold

Selvom der ikke foreligger megen forskning på området, tyder de hidtidige forskningsresultater på, at ekstreme vejrforhold kan have alvorlige og langvarige konsekvenser for sundheden.

Kommissionens hvidbog "Tilpasning til klimaændringer" indeholder en række modforanstaltninger, som Kommissionen og medlemsstaternes regeringer skal træffe, herunder:

  • udvikling af redskaber til at overvåge og forudsige situationer med ekstreme vejrforhold
  • udarbejdelse af modeller over indvirkninger på sundheden
  • integration af sundhedshandlingsplaner for ekstreme vejrforhold i de nationale tilpasningsstrategier til klimaændringerne

Hedebølger

Hedebølger i Europa  (f.eks. i 2003) er årsag til, at mange bliver syge og/eller dør. De mest udsatte grupper er ældre, kronisk syge og isolerede.

Det største EU-finansierede projekt er EuroHEAT, som har målt de sundhedsmæssige virkninger af hedebølger i europæiske byer og kortlagt, hvordan sundhedssystemernes beredskab og reaktion kan forbedres.

Oversvømmelser

Oversvømmelser  er en af de mest udbredte klimatrusler og medfører mange sundhedsrisici, men der er kun foretaget begrænset forskning i dette emne og i konsekvenserne for udsatte befolkningsgrupper og for sundhedssystemerne.

Kuldebølger

Kulde  kan forårsage flere dødsfald end hede (fra hjerte- og luftvejssygdomme og slagtilfælde), selv om hedebølger har fået mere medieopmærksomhed i den seneste tid.

Mennesker, der er ramt af influenza, og mennesker fra lavere sociale klasser/fattige lande er de mest udsatte befolkningsgrupper.