Změna klimatu

Extrémní počasí

Přestože výzkum této oblasti je zatím omezený, doposud publikované důkazy naznačují, že extrémní počasí může mít vážné a dlouhotrvající účinky na lidské zdraví.

Bílá kniha Evropské komise o přízpůsobení se změně klimatu uvádí několik opatření, která hodlá Komise spolu s vládami členských států přijmout, včetně:

  • vývoje nástrojů pro monitorování a předpovídání extrémních povětrnostních jevů
  • modelování dopadů na lidské zdraví
  • integrace akčních zdravotních plánů pro extrémní počasí do strategií jednotlivých členských států pro přízpůsobení se změně klimatu

Vedra

Vlny veder  způsobily v Evropě v minulých letech (např. v roce 2003) u mnoha lidí onemocnění, u některých i úmrtí. Nejohroženější jsou starší osoby, chronicky nemocní a izolovaní jedinci.

Hlavním projektem financovaným Evropskou unií je projekt EuroHEAT, v rámci kterého se provedla kvantifikace dopadů veder na lidské zdraví v evropských městech a byly navrženy možnosti, jak zlepšit připravenost a reakci zdravotnických systémů.

Záplavy

Záplavy  jsou jednou z nejčastějších klimatických hrozeb a pro lidské zdraví představují řadu rizik. Přesto je výzkum o záplavách a o reakci obyvatelstva a zdravotnických systémů na ně doposud omezený.

Mrazy

Chladné počasí  může způsobit ještě více úmrtí než vedra (v důsledku srdečních onemocnění, onemocnění dýchacích orgánů a mozkových příhod), přestože na vedra se v poslední době zaměřila pozornost médií více.

Nejohroženější jsou lidé trpící chřipkou a lidé z nižších sociálních tříd a chudších států.