Изменение на климата

Endocrine disruptors

Biocides

Екстремни метеорологични условия

Въпреки че изследванията в тази насока са малко, публикувани досега факти показват, че екстремните метеорологични условия могат да имат сериозни и дълготрайни последици за здравето.

Бяла книга за приспособяването към изменението на климата на Комисията очертава серия от контрамерки, които трябва да бъдат взети от Комисията и правителствата на държавите-членки, включително:

  • разработване на инструменти за наблюдение и прогнозиране на екстремни метеорологични услови

Горещини

Горещините в Европа  (например през 2003 г.) водят до здравословни проблеми или смърт за много хора, като в най-голяма степен са изложени на риск възрастните, хронично болните и самотните хора.

Основният финансиран от ЕС проект бе EuroHEAT, който измерваше количествено последиците за здравето от горещините в европейските градове и търсеше начини за подобряване на подготвеността и реакцията на здравните системи.

Наводнения

Наводненията  са едни от най-разпространените природни бедствия и крият много рискове за здравето, но по този въпрос и по въпроса за реакцията на уязвимите групи от населението и здравните системи са направени малко изследвания.

Студове

Силните студове  могат да причинят смъртта на повече хора, отколкото горещините (поради сърдечни и респираторни заболявания и инсулти), въпреки че на горещините наскоро бе обърнато повече внимание от медиите.

Най-уязвими са боледуващите от грип и хората от по-ниските слоеве на обществото/по-бедните страни.