Izredne vremenske razmere

Čeprav je raziskav malo, obstajajo dokazi, da izredne vremenske razmere resno in dolgotrajno vplivajo na zdravje ljudi.

Evropska komisija je v beli knjigi o prilagajanju na podnebne spremembepdf predlagala ukrepe, ki naj bi jih sprejeli Komisija in države članice:

  • razvoj orodij za spremljanje in napovedovanje izrednih vremenskih razmer,
  • modeliranje učinkov na zdravje,
  • vključitev akcijskih načrtov za izredne vremenske razmere v nacionalne strategije prilagajanja vremenskim spremembam.

Vročinski valovi

Vročinski valovi v Evropi Seznam prevodov predhodne povezave English (en) (kot je bil denimo leta 2003) najbolj prizadenejo starejše, kronične bolnike in ljudi, ki živijo sami. Mnogi zbolijo ali celo umrejo.

EU je financirala pomemben projekt EuroHEAT, ki je izmeril posledice vročinskih valov za zdravje ljudi v evropskih mestih in predstavil možnosti za boljšo pripravljenost in odziv zdravstvenih sistemov.

Poplave

Poplave Seznam prevodov predhodne povezave English (en) so med najbolj razširjenimi podnebnimi nevarnostmi in čeprav so pomembne za zdravje ljudi, je malo raziskav o njihovem vplivu in o tem, kako se nanje odzivajo ranljive skupine ljudi in zdravstveni sistemi.

Hladna obdobja

Zaradi hladnega vremena Seznam prevodov predhodne povezave English (en) je lahko še več smrtnih žrtev kot zaradi vročine (bolezni srca in dihal ter infarkti), čeprav mediji v zadnjem času več pozornosti dajejo novicam o vročinskih valovih.

Najranljivejše so skupine ljudi, ki so zboleli za gripo, ter ljudje iz nižjih družbenih slojev oziroma revnih držav.