Äärimmäiset sääolot

Vaikka aihetta on tutkittu niukasti, voidaan julkaistujen tulosten perusteella kuitenkin päätellä, että äärimmäisillä sääoloilla voi olla vakavia ja pitkäkestoisia terveysvaikutuksia.

Komission ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevässä valkoisessa kirjassapdf esitetään komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille useita toimia. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

  • äärimmäisten sääilmiöiden seuraamiseen ja ennustamiseen tarkoitettujen työkalujen kehittäminen
  • terveysvaikutusten mallintaminen
  • äärimmäisten sääolojen aiheuttamia terveysvaikutuksia koskevien toimintasuunnitelmien ottaminen mukaan kansallisiin ilmastonmuutoksen varalle laadittuihin sopetumisstrategioihin.

Helleaallot

Euroopassa esiintyvät helleaallot Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) (esimerkiksi vuoden 2003 helleaalto) aiheuttavat sairastumisia ja kuolemantapauksia. Suurimmassa vaarassa ovat vanhukset ja kroonisesti sairaat sekä henkilöt, joiden liikuntakyky on rajoittunut.

Tärkein EU:n rahoittama aiheeseen liittyvä hanke on ollut EuroHEAT, jossa laskettiin helteen aiheuttamia terveysvaikutuksia Euroopan kaupungeissa ja etsittiin tapoja, joilla terveydenhuoltojärjestelmien varautumis- ja reagointikykyä voitiin parantaa.

Tulvat

Tulvat Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) ovat eräs yleisimmistä ilmastoon liittyvistä uhkista. Tulvat aiheuttavat monenlaisia terveysriskejä, mutta näitä riskejä on tutkittu vähän. Samoin tarvittaisiin lisää tutkimustietoa tulvien vaikutuksille altteimpien väestöryhmien ja terveydenhuoltojärjestelmien reagointikyvystä uhkatilanteissa.

Pakkasjaksot

Kylmä sää Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) voi aiheuttaa hellettäkin enemmän kuolemantapauksia (jotka johtuvat sydän- ja hengityselinsairauksista sekä aivohalvauksista), vaikka helle on viime aikoina saanut enemmän huomiota tiedotusvälineissä.

Haavoittuvimpia ovat influenssasta kärsivät, alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvat ja köyhimmissä maissa asuvat henkilöt.