Äärmuslikud ilmastikuolud

Äärmuslikel ilmastikuoludel võivad olla tõsised ning pikaajalised mõjud tervisele, kuigi teaduslikke uuringuid selle kohta on teostatud vähe.

Komisjoni valges raamatus kliimamuutustega kohanemise kohtapdf loetletakse erinevaid vastumeetmeid, mida komisjon ning liikmesriikide valitsused saavad võtta. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

  • äärmuslike ilmastikuolude seireks ning prognoosimiseks vajalike vahendite väljatöötamine;
  • tervisemõjude modelleerimine;
  • äärmuslike ilmastikuolude tegevuskavade integreerimine riiklikesse kliimamuutustega kohanemise strateegiatesse.

Kuumalained

Kuumalained Euroopas Valige lingiga seotud tõlked English (en) (näiteks 2003. aastal) põhjustavad paljude inimeste haigestumist ja/või surma. Eelkõige on riskirühmaks eakad, krooniliselt haiged ning äärealadel elavad inimesed.

Peamiseks ELi rahastatavaks projektiks oli EuroHEAT, mille raames määratleti kuumusest põhjustatavad tervisemõjud Euroopa linnades ning leiti võimalused tervishoiusüsteemide valmisoleku ning reageerimisvõime parandamiseks.

Üleujutus

Üleujutused Valige lingiga seotud tõlked English (en) on üks levinumaid kliimast tingitud ohte, põhjustades erinevaid terviseriske, kuid väga vähe uurimusi on teostatud asjaomaste mõjude ning selle kohta, kuidas vastuvõtlikumad elanikkonnarühmad ning tervishoiusüsteemid nendele reageerivad.

Külmalained

Külm ilm Valige lingiga seotud tõlked English (en) võib põhjustada isegi rohkem surmajuhtumeid kui kuumus (põhjustades südame- ja hingamisteede haigusi ja rabandust), kuigi kuumalained on viimasel ajal saanud suurema meedia tähelepanu osaliseks.

Kõige haavatavamateks elanikkonnarühmadeks on grippi põdevad ning madalamasse sotsiaalsesse klassi kuuluvad/ vaesemates riikides elavad inimesed.