Ακραία καιρικά φαινόμενα

Αν και δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες για το ζήτημα αυτό, από τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα προκύπτει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να έχουν σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία.

Η Λευκή Βίβλοςpdf της Επιτροπής για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματοςpdf περιγράφει μια σειρά μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όπως:

  • ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση

Κύματα καύσωνα

Τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) (π.χ. το 2003) προκαλούν πολλές ασθένειες ή/και θανάτους. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι ηλικιωμένοι, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα και τα άτομα που ζουν απομονωμένα.

Το κυριότερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ήταν το EuroHEAT, το οποίο ποσοτικοποίησε τις επιπτώσεις του καύσωνα στην υγεία των ατόμων που ζουν σε ευρωπαϊκές πόλεις και πρότεινε τρόπους για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της αντίδρασης των συστημάτων υγείας.

Πλημμύρες

Αν και οι πλημμύρες Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) είναι ένας από τους συχνότερους κινδύνους κλιματικού χαρακτήρα και προκαλούν πολλαπλά προβλήματα υγείας, έχουν διενεργηθεί ελάχιστες έρευνες για το φαινόμενο καθώς και για τον τρόπο που αντιδρούν σ’ αυτό οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και τα συστήματα υγείας.

Κύματα ψύχους

Ο ψυχρός καιρός Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) μπορεί να προκαλέσει ακόμη περισσότερους θανάτους από ό,τι ο καύσωνας (όπως από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα καθώς και εγκεφαλικά επεισόδια), αν και πρόσφατα την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης προσέλκυσαν κυρίως τα κύματα καύσωνα.

Άτομα που έχουν προσβληθεί από γρίπη, καθώς και αυτά που προέρχονται από τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις / τις φτωχότερες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτα.