Tkanivá a bunky

Liečebné postupy využívajúce tkanivové a bunkové transplantáty sú vďaka vývoju v bunkovej a molekulárnej biotechnológii čoraz častejšie a rôznorodejšie. Transplantátmi sa však môžu preniesť aj rôzne infekčné choroby.

Odber tkaniva, výroba a samotná transplantácia pozostáva z celého radu komplexných a navzájom súvisiacich krokov. Je preto dôležité, aby sa vždy dodržiavali európske štandardy týkajúce sa bezpečnosti a kvality transplantátov.

Lekárske využitie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Právne predpisy a usmernenia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Jednotný európsky kód pre tkanivá a bunky Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Implementácia a činnosti Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Správy o implementácii Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Organizácie a záujmové skupiny Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)