Tkanki i komórki

Dzięki postępom nauki w dziedzinie biotechnologii komórkowej i molekularnej coraz częściej stosuje się różne terapie wykorzystujące przeszczepy tkanek i komórek. Jednak z przeszczepianiem tkanek i komórek wiąże się potencjalne ryzyko przenoszenia chorób.

Proces pobierania tkanek, wytwarzania produktu i samego przeszczepu składa się z wielu złożonych i wzajemnie powiązanych czynności. Sprawą zasadniczej wagi jest zatem, aby zawsze były przy tym przestrzegane europejskie normy jakości i bezpieczeństwa.

Zastosowania medyczne Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Przepisy i wytyczne Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Jednolity europejski kod identyfikacyjny tkanek i komórek Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Wdrażanie/działania Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Sprawozdania z realizacji Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Organizacje i grupy interesu Wybierz wersję językową tego linka English (en)