Tessuti u ċelluli

It-terapiji bbażati fuq it-trapjanti ta' tessuti u ċelluli qed jiżdiedu u jsiru iktar varjati bis-saħħa tal-progress fil-bijoteknoloġija ċellulari u molekulari. Iżda t-tessuti u ċ-ċelluli jġorru magħhom riskji potenzjali għat-trażmissjoni tal-mard.

Il-proċess - inkluż il-forniment tat-tessuti, il-manifattura tal-prodotti u t-trapjant stess - jinvolvi ħafna passi kumplessi u relatati. Huwa ta' importanza kbira li s-sustanzi u l-proċeduri differenti jkunu soġġetti għall-ħtiġijiet ta' sigurtà u kwalità Ewropea.

Applikazzjonijiet mediċi Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

Leġiżlazzjoni u linji gwida Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

Kodiċi Uniku Ewropew dwar it-tessuti u ċ-ċelluli Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

Implimentazzjoni/attivitajiet Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

Rapporti dwar l-implimentazzjoni Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

Organizzazzjonijiet u gruppi ta' interess Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)