Tkáně a buňky

Léčebné metody spočívající v transplantaci tkání a buněk jsou díky pokroku dosaženému v oblasti buněčných a molekulárních biotechnologií stále častější a různorodější. Transplantace však představuje potenciální riziko přenosu nemocí.

Celý proces – včetně odběru tkáně, přípravy transplantátu a samotné transplantace – zahrnuje mnoho komplexních a vzájemně provázaných kroků. Je nezbytné, aby používané materiály a postupy podléhaly evropským bezpečnostním a jakostním požadavkům.

Lékařské využití Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Právní předpisy a pokyny Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Jednotný evropský kód týkajících se tkání a buněk  Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Provádění, činnosti Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Zprávy o provádění Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Organizace a zájmové skupiny Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)