Тъкани и клетки

Основаващите се на трансплантиране на тъкани и клетки терапии стават все повече и по-разнообразни благодарение на напредъка на клетъчните и молекулярни биотехнологии. Но тъканите и клетките носят риск от предаване на болести.

Процесът, включващ доставката на тъкани, изготвянето на продукти и самото присаждане, се състои от множество сложни и взаимосвързани стъпки. Много е важно различните вещества и процедури да отговарят на европейските изисквания за безопасност и качество.

Медицински приложения Избор на превод за предходната връзка English (en)

Законодателство и насоки Избор на превод за предходната връзка English (en)

Изпълнение/дейности Избор на превод за предходната връзка English (en)

Доклади за изпълнението Избор на превод за предходната връзка English (en)

Организации и групи по интереси Избор на превод за предходната връзка English (en)