Тъкани и клетки

Терапиите, които се основават на трансплантацията на тъкани и клетки, стават все повече и по-разнообразни благодарение на напредъка на клетъчните и молекулярните биотехнологии. Тъканите и клетките обаче носят риск от предаване на болести.

Процесът, включващ доставянето на тъкани, изготвянето на продукти и самото присаждане, се състои от множество сложни и взаимносвързани стъпки. Много е важно различните вещества и процедури да отговарят на европейските изисквания за безопасност и качество.

Медицински приложения Избор на превод за предходната връзка English (en)

Законодателство и насоки Избор на превод за предходната връзка English (en)

Единен европейски код на тъканите и клетките Избор на превод за предходната връзка English (en)

Изпълнение/дейности Избор на превод за предходната връзка English (en)

Доклади за изпълнението Избор на превод за предходната връзка English (en)

Организации и групи по интереси Избор на превод за предходната връзка English (en)