Orgány

Dostupnosť orgánov je pre pacientov čakajúcich na transplantáciu často otázkou života a smrti. Napriek tomu, že sa transplantácie stali bežným zákrokom, ich potenciál nie je naplno využitý, a to hlavne pre nedostatok orgánov.

V oznámení Komisie o darcovstve orgánov a transplantáciách pdfz roku 2007 a v súvisiacom hodnotení vplyvu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) sa identifikovali hlavné problémy v tejto oblasti. Ide o:

  • zabezpečenie kvality a bezpečnosti ľudských orgánov;
  • zvýšenie dostupnosti orgánov;
  • zvýšenie efektivity a dostupnosti transplantačných systémov v EÚ.

Z verejnej konzultácie vyplynulo, že iniciatívy EÚ majú v tejto oblasti širokú podporu.

V decembri 2008 Komisia prijala návrh smernicepdf, v ktorej sa vymedzujú kvalitatívne a bezpečnostné požiadavky týkajúce sa ľudských orgánov určených na transplantáciu, a akčný plánpdf(251 KB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) zameraný na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi.

Európsky parlament a Rada prijali 7. júla 2010 smernicu 2010/63/EÚ o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (pozri korigendum k smernici). Podľa smernice majú členské štáty určiť príslušné orgány zodpovedné za autorizáciu odberu, transplantačné centrá a činnosti, systémy spätného vysledovania a za oznamovanie závažných nežiaducich následkov a reakcií. V smernici sa taktiež uvádzajú požiadavky na bezpečný prevoz orgánov a charakteristiku všetkých darcov a orgánov. Členské štáty majú túto smernicu transponovať do svojho právneho poriadku do 27. augusta 2012.

Lekárske využitie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Právne predpisy a usmernenia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)  

Implementácia a činnosti Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Organizácie a záujmové skupiny Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)