Narządy

Dostępność narządów jest dla pacjentów potrzebujących przeszczepu często kwestią życia i śmierci. Transplantacja jest obecnie powszechnie stosowaną techniką, przy czym brak narządów to jeden z głównych czynników ograniczających ilość przeszczepów.

Przyjęty przez Komisję w 2007r.komunikat w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządówpdf oraz dokument zawierający ocenę skutków Wybierz wersję językową tego linka English (en) przedstawiają najważniejsze wyzwania związane z polityką w tej dziedzinie. Dotyczą one m.in:

  • zapewnienia jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich
  • zwiększenia dostępności narządów
  • zwiększenia skuteczności i dostępności systemów działań związanych z transplantacją w UE.

Konsultacje społeczne pokazały, że istnieje szerokie poparcie dla unijnych inicjatyw w tym obszarze.

W grudniu 2008 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywypdf określającej normy jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów, a także plan działaniapdf(251 KB) Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) dotyczący poprawy współpracy między państwami członkowskimi w tej dziedzinie.

7 lipca 2010 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów (zob. sprostowanie do dyrektywy). Przewiduje ona ustanowienie we wszystkich państwach członkowskich właściwych urzędów, upoważnienie instytucji pobierających narządy i ośrodków transplantacyjnych, określenie zakresu prowadzonych działań oraz ustanowienie systemów zapewniających identyfikowalność wszystkich narządów, a także systemów zgłaszania zdarzeń niepożądanych i reakcji niepożądanych. Ponadto dyrektywa ta przewiduje ustanowienie wymogów dotyczących bezpiecznego transportu narządów oraz charakterystyki każdego dawcy i narządu. Państwa członkowskie mają obowiązek przeniesienia (do 27 sierpnia 2012 r.) do prawa krajowego wymogów dyrektywy.

Zastosowania medyczne Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Przepisy i wytyczne Wybierz wersję językową tego linka English (en)  

Wdrażanie/działania Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Organizacje i grupy interesu Wybierz wersję językową tego linka English (en)