Orgány

Dostupnost orgánů je pro pacienty, kteří potřebují transplantaci, často otázkou života a smrti. Transplantace je sice nyní běžnou metodou, ale jedním z hlavním faktorů omezujících počet transplantací je nedostatek orgánů.

Nejdůležitější úkoly politiky v této oblasti určilo sdělení „Dárcovství orgánů a transplantace“pdf přijaté Komisí v roce 2007 a související posouzení dopadů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) . Tyto úkoly zahrnují:

  • zajištění kvality a bezpečnosti lidských orgánů
  • zvýšení dostupnosti orgánů
  • zlepšení efektivnosti a přístupnosti transplantačních systémů v EU

Konzultace s veřejností ukázala širokou podporu iniciativ EU v této oblasti.

V prosinci 2008 přijala Komise návrh směrnice,pdf který stanoví jakostní a bezpečnostní požadavky na lidské orgány určené k transplantaci, a akční plánpdf(251 KB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) pro zlepšení spolupráce mezi členskými státy.

Směrnice o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci byla Evropským parlamentem a Radou přijata dne 7. července 2010 (viz oprava směrnice). Upravuje jmenování příslušných orgánů ve všech členských státech, povolení pro zařízení zajišťující odběr a transplantační centra a jejich činnost, systémy sledovatelnosti a rovněž podávání hlášení o závažných nežádoucích účincích a reakcích. Směrnice dále stanoví požadavky na bezpečnou transplantaci orgánů a na charakterizaci každého dárce a orgánu. Členské státy musí požadavky směrnice začlenit do svých právních řádů do 27. srpna 2012.

Lékařské využití Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Právní předpisy a pokyny Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Provádění / činnosti Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Organizace a zájmové skupiny Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)