Органи

Наличието на органи от донори често е въпрос на живот и смърт за нуждаещи се от трансплантация пациенти. Тъй като сега трансплантацията е често срещана техника, един от основните фактори, ограничаващи броя на трансплантациите, е недостигът на органи.

В съобщението за донорството и трансплантацията на органи pdf, прието от Комисията през 2007 г., и в направената оценка на въздействието Избор на превод за предходната връзка English (en) бяха посочени сериозни политически предизвикателства за донорството и трансплантацията на органи. Сред тях са:

  • гарантиране на качеството и безопасността на човешките органи
  • по-голямо наличие на органи
  • повишаване на ефективността и достъпността на системите за трансплантации в ЕС

Обществена консултация показа широка подкрепа за инициативите на ЕС в тази област.

През декември 2008 г. Комисията прие предложение за директиваpdf, определяща изискванията по отношение на качеството и безопасността на човешките органи, предназначени за трансплантация, както и план за действиеpdf(251 KB) Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) за подобряване на сътрудничеството между страните членки в тази област.

Директивата относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация, бе приета от Европейския парламент и Съвета на 7 юли 2010 г. (вижте поправката на Директивата). Тя предвижда определяне на компетентни органи във всички страни членки, разрешаване на центрове и дейности за снабдяване и трансплантации, системи за проследяване, както и докладване на сериозни инциденти и нежелани реакции. Освен това Директивата ще определи изисквания за безопасно транспортиране на органи и за характеризиране на всеки донор и орган. Страните членки ще транспонират изискванията на Директивата до 27 август 2012 г.

Медицински приложения Избор на превод за предходната връзка English (en)

Законодателство и насоки Избор на превод за предходната връзка English (en)  

Изпълнение/дейности Избор на превод за предходната връзка English (en)

Организации и групи по интереси Избор на превод за предходната връзка English (en)