Кръв, тъкани и органи

Endocrine disruptors

Biocides

Кръв

Донорството на човешка кръв и плазма е в основата на широк кръг важни, а често и животоспасяващи терапии. Кръвта и нейните съставки се използват също за рутинни хирургически процедури и за терапии за удължаване на живота с добро качество.

ЕС работи за гарантиране на качеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки, включително за предотвратяване на предаването на болести, и за защита на донорите и реципиентите.