Krv

Bez darcov krvi a plazmy sa nezaobíde široká škála základných liečebných postupov, ktoré často prispievajú k záchrane života. Krv a jej komponenty sa taktiež používajú pri rutinných chirurgických zákrokoch a liečbach s cieľom predĺžiť kvalitu života pacientov.

EÚ sa snaží zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť krvi a krvných komponentov (vrátane prevencie prenosu chorôb) a ochrániť tak darcov i pacientov.

Využitie v medicíne Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Právne predpisy a usmernenia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Implementácia a činnosti Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Správy o implementácii Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Organizácie a záujmové skupiny Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)