Krew

Oddawana ludzka krew i osocze stanowią podstawę licznych metod leczenia, które często ratują życie. Krew i składniki krwi są również wykorzystywane w rutynowych zabiegach chirurgicznych i w leczeniu mającym na celu poprawę jakości życia pacjenta.

UE stara się zapewnić jakość i bezpieczeństwo krwi i składników krwi (m.in. poprzez zapobieganie przenoszeniu chorób), aby chronić zarówno dawców, jak i biorców.

Zastosowania medyczne Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Przepisy i wytyczne Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Wdrażanie/działania Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Sprawozdania z wdrażania Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Organizacje i grupy interesu Wybierz wersję językową tego linka English (en)