Кръв

Донорството на човешка кръв и плазма е в основата на широк кръг важни, а често и животоспасяващи терапии. Кръвта и нейните съставки се използват също за рутинни хирургически процедури и за терапии за удължаване на живота с добро качество.

ЕС работи за гарантиране на качеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки, включително за предотвратяване на предаването на болести, и за защита на донорите и реципиентите.

Медицински приложения Избор на превод за предходната връзка English (en)

Законодателство и насоки Избор на превод за предходната връзка English (en)

Изпълнение/дейности Избор на превод за предходната връзка English (en)

Доклади за изпълнението Избор на превод за предходната връзка English (en)

Организации и групи по интереси Избор на превод за предходната връзка English (en)