Policy

Antibiotika och andra antimikrobiella medel har räddat många människor från att dö i vanliga infektionssjukdomar under de 70 år som läkemedlen funnits. Men på grund av fel- och överanvändning har många mikroorganismer blivit resistenta.

Enligt uppgifter från 2011 dör 25 000 människor varje år i EU av infektioner orsakade av resistenta bakterier. De ökade kostnaderna för sjukvård och produktionsbortfall på grund av resistenta infektioner uppgår till cirka 1,5 miljarder euro varje år.

Situationen är särskilt allvarlig eftersom antibiotika har blivit en nödvändig del av den moderna sjukvården. Många operationer går inte att göra utan antibiotika.

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

För att kunna motverka antibiotikaresistens måste vi ha ett helhetsperspektiv och samarbeta inom flera olika sektorer, bl.a. human- och veterinärmedicin, forskning, djurhållning, jordbruk, miljö, handel och kommunikation. Annars sprids resistensen och antibiotikan är inte längre effektiv.

Antibiotikaresistens kan endast bekämpas om EU-länderna och alla berörda parter, bland annat läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal, farmaceuter, veterinärer och allmänheten, drar sitt strå till stacken.

Kommissionen har tagit fram en handlingsplan mot den ökande risken för antimikrobiell resistenspdf (2011). Den innehåller tolv åtgärder som EU-länderna ska genomföra och lyfter fram sju områden där insatser behövs allra mest:

  • Se till att antibiotika används på rätt sätt, för både människor och djur
  • Förebygga bakteriella infektioner och deras spridning
  • Utveckla nya effektiva antibiotika eller andra behandlingsalternativ
  • Samarbeta med internationella partner för att minska risken för antibiotikaresistens
  • Förbättra övervakningen och tillsynen inom human- och veterinärmedicinen
  • Främja forskning och innovation
  • Förbättra kommunikation och utbildning

Kommissionen har sammanställt en översikt över de tolv åtgärderna Visa översättning av föregående länk English (en) i en färdplan med mål, konkreta insatser och frister. I en rapport Visa översättning av föregående länk English (en) om handlingsplanen från februari 2015 redogörs det för vilka framsteg som gjorts för att bekämpa antibiotikaresistens.

Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet vill ytterligare stärka den goda praxis som utvecklats och stödja EU-länderna i deras arbete att förhindra att resistensen sprids. Det är viktigt att antibiotika även i fortsättningen ska kunna användas för att bekämpa bakteriella infektioner, som ett sätt att förbättra patientsäkerheten i EUpdf(837 KB) Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) .

Projekt

Kommissionen finansierar flera projekt mot antibiotikaresistens Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) genom sitt folkhälsoprogram och sina forskningsprogram. EU:s smittskyddsmyndighet, livsmedelssäkerhetsmyndighet och läkemedelsmyndighet övervakar tillsammans riskerna med antibiotikaresistens.

Europeiska antibiotikadagen, som uppmärksammas den 18 november, är ett initiativ från smittskyddsmyndigheten. Dagen kan användas som avstamp och stöd för nationella kampanjer om en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Under årens lopp har dagen blivit allt mer internationell, och partnerskap har slutits med många länder utanför EU och viktiga aktörer i enlighet med kommissionens ”One health-modell” för antibiotikaresistens.

Internationellt samarbete

Antibiotikaresistens är ett globalt hot, och det är därför viktigt med internationellt samarbete. Under 2011 kom transatlantiska arbetsgruppen om antibiotikaresistens (Tatfar) Visa översättning av föregående länk English (en) , som bildades under Sveriges EU-ordförandeskap 2009, med rekommendationer för framtida samarbete mellan USA och EUpdf. År 2014 publicerade Tatfar sin första rapport.
Kommissionen samarbetar också med andra internationella organ, bland annat WHO, Världsorganisationen för djurhälsa (OIE), FAO och OECD.