Policy

Antibiotika och andra antimikrobiella medel har räddat många människor från att dö i vanliga infektionssjukdomar under de 70 år som läkemedlen funnits. Men på grund av fel- och överanvändning har många mikroorganismer blivit resistenta.

Enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC orsakar antibiotikaresistensen varje år 25 000 dödsfall och över 1,5 miljarder euro i kostnader för sjukvård och produktionsbortfall.

Situationen är särskilt allvarlig eftersom antibiotika har blivit en nödvändig del av den moderna sjukvården. Många operationer går inte att göra utan antibiotika.

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

Kommissionen har tagit fram en handlingsplan mot den ökande risken för antimikrobiell resistenspdf (2011). Den innehåller tolv åtgärder som EU-länderna ska genomföra och lyfter fram sju områden där insatser behövs allra mest:

  • Se till att antibiotika används på rätt sätt, för både människor och djur
  • Förebygga bakteriella infektioner och deras spridning
  • Utveckla nya effektiva antibiotika eller andra behandlingsalternativ
  • Samarbeta med internationella partner för att minska risken för antibiotikaresistens
  • Förbättra övervakningen och tillsynen inom human- och veterinärmedicinen
  • Främja forskning och innovation
  • Förbättra kommunikation och utbildning

Projekt

Kommissionen finansierar flera projekt mot antibiotikaresistens Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)  genom sitt folkhälsoprogram, och övervakar risken för antibiotikaresistens med stöd av EU:s smittskyddsmyndighet och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Under 2011 kom transatlantiska arbetsgruppen om antibiotikaresistens Visa översättning av föregående länk English (en) med rekommendationer för framtida samarbete mellan USA och EUpdf.