Politika

S protimikrobnimi zdravili, denimo antibiotiki, smo v zadnjih sedemdesetih letih, odkar jih poznamo, izjemno zmanjšali število smrti zaradi nalezljivih bolezni. Toda prekomerna in nepravilna uporaba teh zdravil je povzročila, da so številni mikroorganizmi postali odporni nanje.

Po podatkih iz leta 2011 zaradi okužb, ki jih povzročijo mikrobi, odporni proti zdravilom, v EU vsako leto umre 25 000 ljudi. Stroški zdravstvene oskrbe in izgube produktivnosti zaradi protimikrobne odpornosti znašajo predvidoma 1,5 milijarde evrov na leto.

Vse je še težje, ker so protimikrobna zdravila bistveni pripomoček sodobne medicine. Brez njih denimo ne bi mogli opravljati številnih kirurških operacij.

Akcijski načrt preprečevanja protimikrobne odpornosti

Za preprečevanje protimikrobne odpornosti je potreben celosten pristop, ki vključuje številne sektorje (humana medicina, veterinarska medicina, raziskave, živinoreja, kmetijstvo, okolje, trgovina in komunikacije). Samo s hkratnim ukrepanjem na vseh teh področjih bomo lahko omejili nadaljnje širjenje odpornosti in ohranili učinkovitost antibiotikov.

V boju proti protimikrobni odpornosti ne bomo uspeli brez prizadevanja in zavezanosti držav članic in vseh deležnikov, tudi zdravnikov in zdravstvenih delavcev, farmacevtov, veterinarjev in splošne javnosti.

 Akcijski načrt preprečevanja protimikrobne odpornostipdf, ki ga je Evropska komisija sprejela leta 2011, določa 12 ukrepov, ki naj bi jih izvedli v državah članicah, in 7 področij, kjer so ukrepi najnujnejši:

  • pravilno uporabljati protimikrobna zdravila pri ljudeh in živalih,
  • preprečevati okužbe z mikroorganizmi in njihovo širjenje,
  • razviti nova učinkovita protimikrobna zdravila in alternativne oblike zdravljenja,
  • z mednarodnim sodelovanjem zmanjšati nevarnost protimikrobne odpornosti,
  • izboljšati spremljanje in nadzor pri zdravljenju ljudi in živali,
  • spodbujati raziskave in inovativnost,
  • izboljšati obveščanje, izobraževanje in usposabljanje.

Komisija je pripravila podrobnejši pregled 12 ukrepov akcijskega načrta Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , vključno z operativnimi cilji, konkretnimi dejavnostmi in roki. Februarja 2015 objavljeno poročilo o napredku Seznam prevodov predhodne povezave English (en)   kaže stanje glede izvajanja ukrepov za odpravljanje protimikrobne odpornosti.

Generalni direktorat za zdravje bo podprl države članice v njihovih prizadevanjih za preprečevanje širjenja odpornosti na zdravila in ohranjanje sposobnosti antibiotikov za boj proti okužbam, ki jih povzročijo mikrobi, ter s tem povečanje varnosti pacientov v Evropipdf(837 KB) Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) .

Podpora

Evropska komisija prek svojega zdravstvenega programa in raziskovalnih programov financira več projektov v zvezi s protimikrobno odpornostjo Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) . Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Evropska agencija za varnost hrane in Evropska agencija za zdravila sodelujejo pri nadzoru protimikrobne odpornosti in spremljanju z njo povezanih nevarnosti.

Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih je evropska zdravstvena pobuda Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki zagotavlja platformo in podporo nacionalnim kampanjam za previdno rabo antibiotikov. Sčasoma se je evropski dan ozaveščanja o antibiotikih, ki ga obeležujemo vsako leto 18. novembra, razvil v globalno platformo, v kateri sodelujejo številne države zunaj EU ter drugi pomembni deležniki v skladu s pobudo Komisije Eno zdravje.

Mednarodno sodelovanje

Protimikrobna odpornost predstavlja nevarnost za ves svet, zato je mednarodno sodelovanje ključno. Leta 2011 je Čezatlantska skupina za protimikrobno odpornost, ustanovljena pod švedskim predsedstvom leta 2009 Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , objavila priporočila v zvezi s prihodnjim sodelovanjem med ZDA in EUpdf. Leta 2014 je skupina objavila prvo poročilo o napredku.
Evropska komisija sodeluje z drugimi mednarodnimi pobudami na tem področju (Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), Svetovno organizacijo za zdravje živali (OIE), Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)).