Politika

Antimikrobiálne látky (napr. antibiotiká) od svojho uvedenia na trh pred 70 rokmi výrazne znížili počet úmrtí na infekčné ochorenia. V dôsledku nadmerného alebo neopodstatneného užívania týchto látok sa však u mnohých mikroorganizmov vytvorila rezistencia.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb odhaduje, že antimikrobiálna rezistencia (AMR) si každoročne vyžiada 25 tisíc ľudských životov a náklady vo výške viac než 1,5 miliardy EUR súvisiace so zdravotnou starostlivosťou či práceneschopnosťou.

Závažnosť problému podčiarkuje fakt, že tieto látky sa stali nevyhnutné pre modernú medicínu. Mnoho chirurgických zákrokov by sa bez nich nezaobišlo.

Plán proti antimikrobiálnej rezistencii

 Akčný plán Komisie proti rastúcemu riziku antimikrobiálnej rezistenciepdf (2011) obsahuje 12 opatrení, ktoré sa majú realizovať spolu s členskými štátmi, a stanovuje 7 najvýznamnejších oblastí, v ktorých je potreba konať najnaliehavejšia:

  • zabezpečenie vhodného používania antimikrobiálnych látok v prípade ľudí a zvierat,
  • predchádzanie mikrobiálnym infekciám a ich šíreniu,
  • vývoj nových účinných antimikrobiálnych látok alebo liečebných alternatív,
  • spolupráca s medzinárodnými partnermi na zamedzenie rizika AMR,
  • zlepšenie monitorovania a dohľadu v humánnej a veterinárnej medicíne,
  • podpora výskumu a inovácie,
  • podpora komunikácie, vzdelávania a odbornej prípravy.

Komisia vypracovala podrobný prehľad 12 opatrení akčného plánu vrátane prevádzkových cieľov, konkrétnych činností a termínov.

Podpora a pomoc

Komisia prostredníctvom svojho programu v oblasti zdravia finančne podporuje niekoľko projektov v oblasti antimikrobiálnej rezistencie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín monitoruje riziká súvisiace s AMR.

V roku 2011 uverejnila transatlantická pracovná skupina v oblasti antimikrobiálnej rezistencie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) odporúčania pre budúcu spoluprácu medzi USA a EÚpdf.