Politică

În cei 70 de ani de la introducerea lor, agenții antimicrobieni (cum ar fi antibioticele) au redus considerabil numărul deceselor cauzate de boli infecțioase. Însă multe microorganisme au dezvoltat rezistență la tratament, pentru că agenții antimicrobieni au fost utilizați excesiv și necorespunzător .

Potrivit datelor din 2011, în UE, în fiecare an, se înregistrează 25 000 de decese ca urmare a infecțiilor cauzate de bacterii rezistente. Costurile generate de infecțiile rezistente la medicamente sunt estimate la 1,5 miliarde EUR anual, din cauza creșterii cheltuielilor legate de asistența medicală și a pierderii de productivitate.

Situația este cu atât mai gravă cu cât antimicrobienele au devenit un instrument de bază în medicina modernă, fiind de exemplu indispensabile în numeroase intervenții chirurgicale.

Planul de acțiune împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)

Pentru a soluționa problema rezistenței la antimicrobiene, este necesară o abordare multisectorială care să implice sectoare diferite (medicină umană, medicină veterinară, cercetare, zootehnie, agricultură, mediu, comerț și comunicare). Numai dacă întreprindem simultan acțiuni în toate aceste domenii se poate limita răspândirea rezistenței și antibioticele vor fi în continuare eficiente.

Combaterea RAM nu va fi posibilă fără eforturi și angajamente din partea statelor membre și a tuturor părților implicate, inclusiv medici, angajați din sănătate, farmaciști, medici veterinari și publicul larg.

 În 2011, Comisia a elaborat un plan de acțiune împotriva riscului tot mai mare reprezentat de rezistența la antimicrobienepdf care prevede 12 acțiuni specifice ce trebuie puse în aplicare de către statele membre și identifică 7 domenii prioritare:

  • garantarea utilizării corespunzătoare a antimicrobienelor, atât la oameni, cât și la animale
  • prevenirea infecțiilor microbiene și a răspândirii acestora
  • dezvoltarea unor antimicrobiene mai eficiente sau identificarea unor noi soluții de tratament
  • cooperarea cu parteneri internaționali pentru a limita riscurile RAM
  • îmbunătățirea monitorizării și supravegherii în medicina umană și veterinară
  • promovarea cercetării și inovării
  • îmbunătățirea comunicării și nivelului de educație și formare profesională.

Comisia a elaborat o foaie de parcurs în care sunt prezentate în detaliu cele 12 acțiuni vizate de planul de acțiune Traducerile linkului anterior English (en) , inclusiv obiectivele operaționale, activitățile concrete și termenele-limită. Raportul privind progresele înregistrate Traducerile linkului anterior English (en)   de Planul de acțiune RAM, publicat în februarie 2015, arată pașii făcuți în această direcție.

DG Sănătate și Siguranță Alimentară urmărește să consolideze în mod substanțial bunele practici existente, să sprijine statele membre în prevenirea extinderii rezistenței la antimicrobiene și să mențină capacitatea antibioticelor de a combate infecțiile microbiene, totodată ca pe o modalitate de a consolida siguranța pacienților în Europapdf(837 KB) Traducerile linkului anterior български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Promovare și sprijin

Comisia finanțează o serie de proiecte privind rezistența la antimicrobiene Traducerile linkului anterior български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , prin programele sale de sănătate și de cercetare. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Agenția Europeană pentru Medicamente participă în egală măsură la supravegherea RAM și monitorizează riscurile conexe.

Ziua europeană a sensibilizării cu privire la utilizarea antibioticelor este o inițiativă europeană organizată anual, în ziua de 18 noiembrie, de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Aceasta urmărește să ofere cadrul și sprijinul necesar pentru realizarea de campanii naționale despre utilizarea prudentă a antibioticelor. De-a lungul anilor, Ziua europeană a sensibilizării cu privire la utilizarea antibioticelor a devenit o platformă globală, la care participă multe țări din afara UE și părți interesate relevante, conform abordării „One-Health” a Comisiei privind RAM.

Cooperare internațională

Rezistența la antimicrobiene reprezintă o amenințare la nivel global. Este esențială cooperarea internațională în acest domeniu. În 2011, Grupul operativ transatlantic UE-SUA privind rezistența la antimicrobiene (TATFAR) înființat în cadrul președinției suedeze din 2009  Traducerile linkului anterior English (en) a publicat o serie de recomandări privind viitoarea colaborare dintre SUA și UEpdf. În 2014, a fost publicat primul raport al TATFAR privind progresele înregistrate.
Comisia colaborează în acest domeniu și cu alte organizații internaționale: Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE), Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).