Plan działania

Środki przeciwdrobnoustrojowe, takie jak antybiotyki, w ciągu 70 lat od ich wprowadzenia pozwoliły radykalnie zmniejszyć liczbę zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi. Jednak wskutek nadużywania i niewłaściwego stosowania tych środków wiele mikroorganizmów uodporniło się na ich działanie.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób szacuje, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe powoduje co roku 25 tys. zgonów, a związane z tym koszty – z tytułu opieki zdrowotnej i strat wynikających ze spadku wydajności – wynoszą ponad 1,5 mld euro.

Jest to tym bardziej niepokojące, że środki zwalczające drobnoustroje stały się podstawowym narzędziem współczesnej medycyny. Bez nich przeprowadzenie wielu operacji chirurgicznych byłoby obecnie niemożliwe.

Plan działania w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

 W 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz zwalczania rosnącego zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowepdf. Komisja zaproponowała w nim 12 działań, które państwa członkowskie powinny przeprowadzić, i 7 obszarów wymagających natychmiastowej reakcji. Są to:

  • dopilnowanie, by środki przeciwdrobnoustrojowe były właściwie stosowane tak u ludzi, jak i u zwierząt
  • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się zakażeń wywoływanych drobnoustrojami
  • opracowanie nowych, skutecznych środków przeciwdrobnoustrojowych lub alternatywnych metod leczenia
  • współpraca z międzynarodowymi partnerami w celu ograniczenia zagrożeń wynikających z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
  • usprawnienie monitorowania i nadzoru w zakresie leczenia ludzi i zwierząt
  • wspieranie wysiłków w zakresie badań naukowych i innowacji
  • poprawa komunikacji, kształcenia i szkoleń.

Komisja opracowała szczegółowe zestawienie 12 działań przedstawionych w planie działania Wybierz wersję językową tego linka English (en) zawierające również cele operacyjne, opisy konkretnych działań oraz ustalone terminy.

Promocja i wsparcie

W ramach programu w dziedzinie zdrowia publicznego Komisja wspiera finansowo różne projekty związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i monitoruje ryzyko w zakresie oporności drobnoustrojów. W zadaniu tym wspierają ją Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

W 2011 r. transatlantycka grupa zadaniowa ds. oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe Wybierz wersję językową tego linka English (en) opublikowała zalecenia dotyczące przyszłej współpracy UE z USA w tej dziedziniepdf.