Politika

Aġenti antimikrobiċi - bħall-antibijotiċi - naqqsu b'mod drammatiku l-għadd ta' nies li jmutu b'mard infettiv f'dawn is-70 sena li ilhom jeżistu. Madanakollu, minħabba l-użu żejjed u l-użu ħażin ta' dawn l-aġenti, ħafna mikroorganiżmi saru reżistenti għalihom.

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jistima li r-reżistenza antimikrobika (AMR) twassal għal 25,000 mewta fis-sena u spejjeż marbuta ma' dan ta' aktar minn €1.5 biljun fi spejjeż fil-kura tas-saħħa u telf fil-produttività.

Din is-sitwazzjoni hija aktar serja minħabba li l-antimikrobiċi saru għodda essenzjali għall-mediċina moderna. Ħafna operazzjonijiet ma jkunux jistgħu jsiru mingħajrhom.

Pjan ta' azzjoni kontra r-reżistenza antimikrobika

 Il-pjan ta' azzjoni tal-2011 tal-Kummissjoni kontra t-theddida dejjem tikber mir-resistenza antimikrobikapdf fih 12-il azzjoni għall-implimentazzjoni fil-pajjiżi membri tal-UE u jidentifika 7 oqsma fejn l-iktar hemm bżonn miżuri:

  • attenzjoni biex l-antimikrobiċi jintużaw sew kemm għan-nies u kemm għall-annimali
  • prevenzjoni tal-infezzjonijiet mikrobjali u l-firxa tagħhom
  • żvilupp ta' antimikrobiċi effettivi ġodda jew alternattivi għall-kura
  • kooperazzjoni ma' sħab internazzjonali biex jonqos ir-riskju tar-reżistenza antimikrobika
  • titjib tal-monitoraġġ u s-sorveljanza tal-mediċina għan-nies u għall-annimali
  • promozzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni
  • titjib tal-komunikazzjoni, l-edukazzjoni u t-taħriġ.

Il-Kummissjoni kkumpilat ħarsa ġenerali dettaljata tat-12-il Azzjoni koperti mill-Pjan ta' Azzjoni, inklużi l-għanijiet operazzjonali, l-attivitajiet konkreti u l-iskadenzi.

Promozzjoni u appoġġ

Il-Kummissjoni qed tiffinanzja għadd ta' proġetti relatati mar-reżistenza antimikrobika Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) permezz tal-Programm tas-Saħħa tagħha u qed timmonitorja r-riskju tar-reżistenza antimikrobika bl-appoġġ taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel.

Fl-2011, it-task force transatlantiku dwar ir-reżistenza antimikrobika Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) ppubblika rakkomandazzjonijiet għall-kollaborazzjoni futura bejn l-Istati Uniti u l-UEpdf.