Politika

L-aġenti antimikrobiċi - bħall-antibijotiċi - naqqsu b'mod drammatiku l-għadd ta' nies li jmutu b'mard infettiv f'dawn is-70 sena li ilhom jeżistu. Madankollu, minħabba l-użu żejjed u l-użu ħażin ta' dawn l-aġenti, ħafna mikroorganiżmi saru reżistenti għalihom.

Skont dejta mill-2011, imutu 25,000 pazjent kull sena fl-UE b'riżultat ta' infezzjonijiet ikkawżati minn batterji reżistenti. L-ispiża tal-infezzjonijiet reżistenti għall-mediċini tammonta għal madwar €1.5 biljun kull sena, minħabba żieda fl-infiq tal-kura tas-saħħa u telf tal-produttività.

Din is-sitwazzjoni hija iktar serja minħabba li l-antimikrobiċi saru għodda essenzjali għall-mediċina moderna. Ħafna operazzjonijiet ma jkunux jistgħu jsiru mingħajrhom.

Pjan ta' Azzjoni kontra r-reżistenza antimikrobika (RAM)

Biex tiġi indirizzata r-reżistenza antimikrobika, huwa meħtieġ appoġġ olistiku u multisettorjali li jinvolvi ħafna setturi differenti (mediċina umana, mediċina veterinarja, riċerka, trobbija tal-annimali, ambjent, kummerċ u komunikazzjoni). Huwa biss billi tittieħed azzjoni f’dawn l-oqsma kollha fl-istess ħin li l-firxa tar-reżistenza antimikrobika tista' tiġi limitata u l-antibijotiċi jibqgħu effettivi.

Il-ġlieda kontra r-RAM mhix se tirnexxi mingħajr l-isforzi u l-impenn tal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati kollha inklużi t-tobba u l-ħaddiema kollha tal-kura tas-saħħa, l-ispiżjara, il-veterinarji u l-pubbliku ġenerali.

 Il-pjan ta' azzjoni tal-2011 tal-Kummissjoni kontra t-theddida dejjem tikber mir-resistenza antimikrobikapdf fih 12-il azzjoni għall-implimentazzjoni fil-pajjiżi membri tal-UE u jidentifika 7 oqsma fejn l-iktar hemm bżonn miżuri:

  • attenzjoni biex l-antimikrobiċi jintużaw sew kemm għan-nies u kemm għall-annimali
  • prevenzjoni tal-infezzjonijiet mikrobiċi u l-firxa tagħhom
  • żvilupp ta' antimikrobiċi effettivi ġodda jew alternattivi għall-kura
  • kooperazzjoni ma' msieħba internazzjonali biex jonqos ir-riskju tar-RAM
  • titjib tal-monitoraġġ u s-sorveljanza tal-mediċina għan-nies u għall-annimali
  • promozzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni
  • titjib tal-komunikazzjoni, l-edukazzjoni u t-taħriġ.

Il-Kummissjoni kkumpilat ħarsa ġenerali dettaljata tat-12-il Azzjoni koperti mill-Pjan ta' Azzjoni fi pjan direzzjonali Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) , inklużi l-għanijiet operazzjonali, l-attivitajiet konkreti u l-iskadenzi. Rapport ta' progress Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) dwar il-Pjan ta' Azzjoni għar-RAM ppubblikat fi Frar 2015, juri s-sitwazzjoni attwali tal-passi meħuda biex jindirizzaw ir-RAM.

Id-DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari għandu l-għan li jsaħħaħ sostanzjalment il-prattiki tajba eżistenti u li jappoġġa l-Istati Membri biex jevitaw li tkompli tinfirex ir-reżistenza u jippreservaw il-kapaċità tal-antibijotiċi li jiġġieldu kontra l-infezzjonijiet mikrobiċi, anke bħala mezz biex tiżdied is-sikurezza tal-pazjenti fl-Ewropapdf(837 KB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Promozzjoni u appoġġ

Il-Kummissjoni tiffinanzja diversi proġetti relatati mar-reżistenza antimikrobika Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) permezz tal-Programm tas-Saħħa u l-programmi ta' riċerka tagħha. Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini jipparteċipaw flimkien fis-sorveljanza tar-RAM u jimmonitorjaw ir-riskji relatati mar-RAM.

Il-Jum Ewropew tal-Għarfien dwar l-Antibijotiċi (EAAD) hu inizjattiva ta' saħħa Ewropea organizzat miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard bl-għan li jiġu pprovduti pjattaforma u appoġġ għall-kampanji nazzjonali dwar l-użu prudenti tal-antibijotiċi. Matul is-snin, il-Jum Ewropew tal-Għarfien dwar l-Antibijotiċi li jsir kull sena fit-18 ta' Novembru żviluppa fi pjattaforma ta' riċerka globali, bi sħubiji ma' bosta pajjiżi barra mill-UE u ma' partijiet ikkonċernati rilevanti, skont l-approċċ "One-Health" tal-Kummissjoni għar-RAM.

Kooperazzjoni internazzjonali

Ir-RAM hi theddida globali, u l-kooperazzjoni internazzjonali f’dan il-qasam hija essenzjali. Fl-2011, it-Taskforce Transatlantika dwar ir-Reżistenza Antimikrobika (TATFAR) stabbilita taħt il-Presidenza Żvediża fl-2009 Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) ppubblikat rakkomandazzjonijiet għall-kollaborazzjoni futura bejn l-Istati Uniti u l-UEpdf. Fl-2014, ġie rilaxxat l-ewwel Rapport ta’ Progress tat-TATFAR.
Il-Kummissjoni taħdem f'kollaborazzjoni ma' inizjattivi internazzjonali oħrajn f'dan il-qasam (l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), l-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE), l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD)).