EU:n toimet

Mikrobilääkkeitä, esimerkiksi antibiootteja, on ollut käytössä 70 vuotta. Sinä aikana ne ovat huomattavasti vähentäneet kuolleisuutta tartuntatauteihin. Kuitenkin mikrobilääkkeiden väärä ja liiallinen käyttö on aiheuttanut sen, että monet mikro-organismit ovat tulleet niille vastustuskykyisiksi.

Vuoden 2011 tilastojen mukaan vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamiin tulehduksiin kuolee EU:ssa joka vuosi 25 000 potilasta. Tällaisista tulehduksista aiheutuu vuosittain arviolta 1,5 miljardin euron kustannukset terveydenhuoltomenoina ja tuottavuuden menetyksinä.

Tilanne on vakava, koska mikrobilääkkeistä on tullut olennainen osa nykyaikaista lääketiedettä. Monia sairauksia ei voida parantaa eikä kirurgisia toimenpiteitä tehdä ilman niitä.

Toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi

Mikrobilääkeresistenssin torjunnan tehostaminen edellyttää kokonaisvaltaisia, monialaisia toimia, muun muassa ihmis- ja eläinlääketieteen, tutkimuksen, kotieläintalouden, maatalouden sekä ympäristöalan, kaupan ja viestinnän yhdistettyä asiantuntemusta. Mikrobilääkeresistenssin leviämistä voidaan rajoittaa ja antibioottien tehokkuus voidaan säilyttää ainoastaan, jos kaikilla näillä aloilla toimitaan samanaikaisesti.

Tavoitteita ei voida saavuttaa, elleivät EU-maat ja kaikki sidosryhmät – lääkärit ja muu terveydenhuoltohenkilöstö, apteekit ja eläinlääkärit – sekä kaikki kansalaiset sitoudu niihin ja toimi määrätietoisesti niiden hyväksi.

 Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2011 toimintasuunnitelman mikrobilääkeresistenssin aiheuttamien uhkien torjumiseksipdf. Toimintasuunnitelmaan kuuluu 12 tointa, jotka EU-maiden on määrä toteuttaa, ja siinä eritellään toiminnan keskeiset osa-alueet:

  • varmistetaan, että mikrobilääkkeitä käytetään asianmukaisesti sekä ihmis- että eläinlääketieteessä
  • ehkäistään mikrobi-infektioita ja niiden leviämistä
  • kehitetään uusia tehokkaita mikrobilääkkeitä tai vaihtoehtoisia hoitomuotoja
  • tehdään yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa mikrobilääkeresistenssin riskien torjumiseksi
  • parannetaan seurantaa ja valvontaa ihmis- ja eläinlääketieteessä
  • edistetään tutkimusta ja innovointia
  • parannetaan tiedotusta ja koulutusta.

Komissio on laatinut yksityiskohtaisen esityksen toimintasuunnitelman 12 toimesta Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) ja niihin liittyvistä operatiivisista tavoitteista, konkreettisista toimista ja määräajoista. Toimintasuunnitelman edistymisestä julkaistussa raportissa Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)  (helmikuu 2015) tarkastellaan mikrobilääkeresistenssin torjuntatoimien nykytilaa.

Komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston tavoitteena on merkittävästi edistää olemassa olevia hyviä toimintatapoja mikrobilääkeresistenssin leviämisen torjunnassa EU-maissa. Se haluaa, että antibiooteilla voitaisiin vastaisuudessakin estää mikrobi-infektioita, ja näin parantaa potilasturvallisuutta Euroopassapdf(837 KB) Näytä edellisen linkin kieliversiot български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) .

Tukitoimet

Komissio rahoittaa EU:n terveysalan toimintaohjelman ja tutkimusohjelmiensa kautta useita mikrobilääkeresistenssiä koskevia hankkeita Näytä edellisen linkin kieliversiot български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) . Mikrobilääkeresistenssin valvontaan ja siihen liittyvien riskien seurantaan osallistuvat yhteistyössä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ja Euroopan lääkevirasto.

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen aloitteesta vietetään joka vuosi 18.11. Euroopan antibioottipäivää, jolla tuetaan antibioottien harkittua ja vastuullista käyttöä edistäviä EU-maiden kansallisia kampanjoita. Euroopan antibioottipäivästä on vuosien mittaan kehittynyt maailmanlaajuisestikin ulottuva foorumi, jolla tehdään yhteistyötä monien EU:n ulkopuolisten maiden ja alan sidosryhmien kanssa komission "Yksi terveys" -lähestymistavan mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

Mikrobilääkeresistenssi on maailmanlaajuinen uhka, ja kansainvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää. Mikrobilääkeresistenssiä käsittelevä transatlanttinen erityistyöryhmä (TATFAR) Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) julkaisi vuonna 2011 Yhdysvaltojen ja EU:n välistä yhteistyötä koskevia suosituksiapdf. Työryhmä perustettiin vuonna 2009 Ruotsin toimiessa EU:n neuvoston puheenjohtajana. Se julkaisi ensimmäisen raporttinsa vuonna 2014.
Euroopan komission yhteistyökumppaneina on myös muita kansainvälisiä tahoja, kuten Maailman terveysjärjestö (WHO), Maailman eläintautijärjestö (OIE), Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD).