Poliitika

Antimikroobsed ained, nagu näiteks antibiootikumid, on nende kasutuselevõtust möödunud 70 aasta jooksul järsult vähendanud nakkushaigustest tingitud surmajuhtude arvu. Kuid nimetatud ainete liig- ja väärkasutuse tõttu on paljud mikroorganismid muutunud nende suhtes resistentseks.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse hinnangul põhjustab antimikroobne resistentsus igal aastal 25 000 surmajuhtumit ning seonduvad tervishoiukulud ja tootlikkuse kadu moodustavad üle 1,5 miljardi euro.

Olukord on eriti tõsine, kuna antimikroobsed ained on muutunud kaasaegses meditsiinis väga oluliseks. Ilma nendeta ei saaks teostada paljusid kirurgilisi operatsioone.

Antimikroobset resistentsust käsitlev tegevuskava

 Komisjoni 2011. aasta tegevuskava suureneva antimikroobse resistentsuse riski vastupdf hõlmab 12 meedet rakendamiseks koostöös ELi liikmesriikidega ning määratleb 7 esmatähtsat meetmete võtmise valdkonda:

  • antimikroobikumide asjakohase kasutamise tagamine nii inim- kui veterinaartervishoius
  • mikroobidest põhjustatud infektsioonide ja nende leviku vältimine
  • uute tõhusate antimikroobikumide või muude ravivõimaluste väljatöötamine
  • koostöö rahvusvaheliste partneritega antimikroobse resistentsuse ohtude ohjamiseks
  • seire ja järelevalve parandamine inim- ning veterinaartervishoius
  • teadusuuringute ja innovatsiooni edendamine
  • teabevahetuse, hariduse ja koolituse täiustamine.

Komisjon koostas üksikasjaliku ülevaate tegevuskavaga hõlmatud 12 meetme kohta Valige lingiga seotud tõlked English (en) , hõlmates tegevuseesmärke, konkreetseid tegevusi ja tähtaegu.

Edendamine ja toetus

Komisjon rahastab oma tervishoiuprogrammi vahendusel mitmeid antimikroobse resistentsusega seotud projekte Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ning jälgib asjaomaseid ohte Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ning Euroopa Toiduohutusameti abiga.

2011. aastal avaldas antimikroobset resistentsust käsitlev Atlandi-ülene rakkerühm Valige lingiga seotud tõlked English (en) oma soovitused Ameerika Ühendriikide ja ELi koostööks tulevikuspdf.