Πολιτική

Οι αντιμικροβιακές ουσίες, όπως τα αντιβιοτικά, έχουν μειώσει θεαματικά τον αριθμό των θανάτων από λοιμώδη νοσήματα τα τελευταία 70 χρόνια. Όμως, εξαιτίας της υπερβολικής και κακής χρήσης των ουσιών αυτών, πολλοί μικροοργανισμοί έχουν γίνει ανθεκτικοί σ' αυτές.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2011, 25.000 ασθενείς πεθαίνουν κάθε χρόνο στην ΕΕ εξαιτίας λοιμώξεων από ανθεκτικά βακτήρια. Το κόστος που συνεπάγονται οι λοιμώξεις αυτές υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, λόγω της αύξησης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και της μείωσης της παραγωγικότητας.

Η κατάσταση αυτή καθίσταται ακόμη πιο σοβαρή δεδομένου ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες αποτελούν σήμερα απαραίτητο εργαλείο της σύγχρονης ιατρικής. Χωρίς αυτές, πολλές χειρουργικές επεμβάσεις θα ήταν αδύνατες.

Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής:

Για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, απαιτείται μια σφαιρική, πολυτομεακή προσέγγιση που θα καλύπτει πολλούς διαφορετικούς κλάδους (ιατρική, κτηνιατρική, έρευνα, ζωοτεχνία, γεωργία, περιβάλλον, εμπόριο και επικοινωνία). Μόνο με τη λήψη μέτρων σε όλους αυτούς τους τομείς ταυτοχρόνως μπορεί να μειωθεί η περαιτέρω διάδοση της ανθεκτικότητας και να εξακολουθήσουν να είναι αποτελεσματικά τα αντιβιοτικά.

Η καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής δεν είναι δυνατή χωρίς τις προσπάθειες και τη δέσμευση των κρατών μελών και όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, όπως οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι φαρμακοποιοί, οι κτηνίατροι και οι πολίτες γενικότερα.

 Το σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου της μικροβιακής αντοχήςpdf, που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011, περιλαμβάνει 12 δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, και καθορίζει 7 τομείς στους οποίους πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα:

  • ορθή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα
  • πρόληψη των μικροβιακών λοιμώξεων και της εξάπλωσής τους
  • ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών αντιμικροβιακών ουσιών ή εναλλακτικών μέσων θεραπείας
  • συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τον περιορισμό των κινδύνων της μικροβιακής αντοχής
  • καλύτερη παρακολούθηση και εποπτεία των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση
  • προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
  • καλύτερη επικοινωνία, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε λεπτομερώς σε σχετικό χάρτη πορείας τις 12 επιμέρους δράσεις του σχεδίου αυτού Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) , καθώς και τους σχετικούς επιχειρησιακούς στόχους, συγκεκριμένες δραστηριότητες και τις σχετικές προθεσμίες. Τον Φεβρουάριο του 2015 δημοσιεύθηκε έκθεση προόδου Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)  σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για τη Μικροβιακή Αντοχή, η οποία περιγράφει τα βήματα που έγιναν.

Η Γενική Διεύθυνση για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τις σημερινές ορθές πρακτικές και να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της ανθεκτικότητας και διατήρηση της ικανότητας των αντιβιοτικών να καταπολεμούν τις μικροβιακές λοιμώξεις, ως ενός μέσου προστασίας της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπηpdf(837 KB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Προώθηση και στήριξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί διάφορα σχέδια κατά της μικροβιακής αντοχής Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , στο πλαίσιο του προγράμματός της για την υγεία και των ερευνητικών της προγραμμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συμμετέχουν από κοινού στην παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή καθώς και των σχετικών κινδύνων.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων με στόχο την παροχή στήριξης σε εθνικές εκστρατείες ενημέρωσης γύρω από τη συνετή χρήση των αντιβιοτικών. Με την πάροδο των ετών, η ημέρα αυτή, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Νοεμβρίου, έχει αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια, καθώς πολλές χώρες εκτός ΕΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους ενδιαφερόμενους φορείς, σύμφωνα με την ενιαία προσέγγιση («One-Health») που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διεθνής συνεργασία

Η μικροβιακή αντοχή είναι μια παγκόσμια απειλή και γι' αυτό η ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας στον τομέα αυτό είναι καθοριστικής σημασίας. Το 2011, η Ειδική Διατλαντική Ομάδα ΕΕ-ΗΠΑ για τη Μικροβιακή Αντοχή, η οποία συγκροτήθηκε κατά τη σουηδική προεδρία το 2009 Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) , εξέδωσε συστάσεις για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕpdf. Το 2014, εκδόθηκε η πρώτη έκθεση προόδου της ομάδας αυτής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει συνεργασία στο πλαίσιο και άλλων διεθνών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό (με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).