Politika

Antimikrobiální látky, jako jsou antibiotika, za 70 let používání výrazně snížily počet úmrtí dříve způsobovaných přenosnými nemocemi. Avšak kvůli jejich nadužívání a nesprávnému používání se u mnoha mikroorganismů zvýšila odolnost vůči tomuto způsobu léčby.

Podle odhadů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí způsobuje rezistence vůči antimikrobiálním látkám každoročně 25 000 úmrtí. Výdaje na zdravotní péči a ztráty způsobené snížením produktivity spojené s tímto problémem přesahují 1,5 miliardy eur.

Situace je o to závažnější, že se tyto látky staly základním nástrojem moderního lékařství. Mnoho chirurgických zákroků by bez antimikrobiálních látek nebylo možno vůbec provést.

Akční plán proti antimikrobiální rezistenci

Akční plán proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistencepdf, který Komise přijala v roce 2011, obsahuje 12 opatření, která se budou realizovat ve spolupráci s členskými zeměmi EU. Plán rovněž uvádí 7 oblastí, kde je třeba urychleně jednat:

  • zajištění vhodného používání antimikrobiálních látek u lidí a zvířat
  • prevence mikrobiálních infekcí a jejich šíření
  • vývoj nových účinných antimikrobiálních látek nebo alternativních způsobů léčby
  • spolupráce s mezinárodními partnery na zvládání rizik antimikrobiální rezistence
  • zlepšení monitorování a sledování v oblasti humánní medicíny a veterinárního lékařství
  • podpora výzkumu a inovací
  • zlepšení komunikace, vzdělávání a odborné přípravy.

Podpora

Prostřednictvím svého programu pro oblast zdraví Evropská komise financuje několik projektů souvisejících s antimikrobiální rezistencí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Sleduje rovněž rizika spojená s touto rezistencí, a to za podpory Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

V roce 2011 zveřejnila transatlantická pracovní skupina pro antimikrobiální rezistenci Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) (TATFAR) doporučení ohledně budoucí spolupráce mezi EU a USApdf.