Politika

Antimikrobiální látky, jako jsou antibiotika, za 70 let používání výrazně snížily počet případů, kdy lidé podléhali infekčním chorobám. Avšak kvůli jejich nadužívání a nesprávnému používání se u mnoha mikroorganismů zvýšila odolnost vůči tomuto způsobu léčby.

Podle odhadů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí způsobuje rezistence vůči antimikrobiálním látkám každoročně 25 000 úmrtí. Výdaje na zdravotní péči a ztráty způsobené snížením produktivity spojené s tímto problémem přesahují 1,5 miliardy eur.

Situace je o to závažnější, že se tyto látky staly základním nástrojem moderního lékařství. Mnoho chirurgických zákroků by bez antimikrobiálních látek nebylo možno vůbec provést.

Plán boje proti antimikrobiální rezistenci

 Akční plán proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistencepdf, který Komise přijala v roce 2011, obsahuje 12 opatření, která se budou realizovat ve spolupráci s členskými zeměmi EU. Plán rovněž uvádí 7 oblastí, kde je třeba urychleně jednat:

  • zajistit, aby se u lidí i zvířat antimikrobiální látky používaly vhodným způsobem
  • předcházet mikrobiálním infekcím a jejich šíření
  • vyvíjet nové účinné antimikrobiální látky nebo alternativní způsoby léčby
  • spolupracovat s mezinárodními partnery na potlačení rizik antimikrobiální rezistence
  • zlepšovat monitorování a dohled v oblasti humánní medicíny a veterinárního lékařství
  • podporovat výzkum a inovace
  • zlepšit komunikaci, vzdělávání a odbornou přípravu.

Evropská komise připravila podrobný přehled 12 akcí, na něž se akční plán vztahuje, včetně operativních cílů, konkrétních činností a lhůt.

Podpora

Prostřednictvím svého programu pro oblast zdraví financuje Komise několik projektů souvisejících s antimikrobiální rezistencí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Sleduje rovněž rizika spojená s touto rezistencí, a to za podpory Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

V roce 2011 zveřejnila transatlantická pracovní skupina pro antimikrobiální rezistenci Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) (TATFAR) doporučení ohledně budoucí spolupráce mezi EU a USApdf.