Politika

Antimikrobiální látky, jako jsou antibiotika, za 70 let používání výrazně snížily počet případů, kdy lidé podléhali infekčním chorobám. Avšak kvůli jejich nadužívání a nesprávnému používání se u mnoha mikroorganismů zvýšila odolnost vůči tomuto způsobu léčby.

Podle údajů z roku 2011 umírá každoročně v EU v důsledku infekce způsobené rezistentními bakteriemi okolo 25 000 pacientů. Kvůli zvýšeným výdajům na zdravotní péči a ztrátám způsobeným snížením produktivity se odhaduje, že náklady spojené s tímto problémem dosahují téměř 1,5 miliardy eur.

Situace je o to závažnější, že se tyto látky staly základním nástrojem moderního lékařství. Mnoho chirurgických zákroků by bez antimikrobiálních látek nebylo možno vůbec provést.

Akční plán proti antimikrobiální rezistenci

Abychom mohli proti antimikrobiální rezistenci efektivně bojovat, musíme použít ucelený, holistický přístup, který zahrnuje řadu různých odvětví (humánní medicínu, veterinární lékařství, výzkum, chov hospodářských zvířat, zemědělství, životní prostředí, obchod a telekomunikace). Pouze přijetím opatření ve všech těchto oblastech současně zamezíme tomu, aby se antimikrobiální rezistence dále šířila, a zachováme účinnost antibiotik.

Tento boj nemůže uspět bez úsilí a odhodlání členských států a všech zainteresovaných subjektů, včetně lékařů a dalšího zdravotnického personálu, lékárníků, veterinářů a široké veřejnosti.

 Akční plán proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistencepdf, který Komise přijala v roce 2011, obsahuje 12 opatření, která se budou realizovat ve spolupráci s členskými zeměmi EU. Plán rovněž uvádí 7 oblastí, kde je třeba urychleně jednat:

  • zajistit, aby se u lidí i zvířat antimikrobiální látky používaly vhodným způsobem
  • předcházet mikrobiálním infekcím a jejich šíření
  • vyvíjet nové účinné antimikrobiální látky nebo alternativní způsoby léčby
  • spolupracovat s mezinárodními partnery na potlačení rizik antimikrobiální rezistence
  • zlepšovat monitorování a dohled v oblasti humánní medicíny a veterinárního lékařství
  • podporovat výzkum a inovace
  • zlepšit komunikaci, vzdělávání a odbornou přípravu.

Evropská komise připravila podrobný přehled 12 akcí, na něž se akční plán vztahuje Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , včetně operativních cílů, konkrétních činností a lhůt. Současný stav a kroky doposud podniknuté k řešení problému antimikrobiální rezistence jsou uvedeny ve zprávě o pokroku Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) při plnění akčního plánu z února 2015.

GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin chce výrazně posílit stávající osvědčené postupy, podpořit členské státy při předcházení dalšímu šíření rezistence a zachovat schopnost antibiotik bojovat proti mikrobiálním infekcím jako způsob, jak rovněž zvýšit bezpečnost pacientů v Evropěpdf(837 KB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Podpora

Prostřednictvím svého programu pro oblast zdraví a svých výzkumných programů financuje Komise několik projektů souvisejících s antimikrobiální rezistencí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Sledováním rizik spojených s touto rezistencí se společně zabývají Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agentura pro léčivé přípravky.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí také organizuje každoročně 18. listopadu Evropský antibiotický den, který má poskytovat platformu a podporu vnitrostátním kampaním ohledně obezřetného používání antibiotik. V průběhu let se z něj stala celosvětová platforma, které se účastní i řada zemí mimo EU a také příslušné zainteresované subjekty, a to v souladu s konceptem „jedno zdraví“, který Evropská komise prosazuje i v případě antimikrobiální rezistence.

Mezinárodní spolupráce

Antimikrobiální rezistence představuje globální hrozbu, a proto je mezinárodní spolupráce v této oblasti klíčová. V roce 2011 zveřejnila tzv. transatlantická pracovní skupina pro antimikrobiální rezistenci, která vznikla v roce 2009 v rámci švédského předsednictví EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , doporučení ohledně budoucí spolupráce mezi EU a USApdf. V roce 2014 skupina zveřejnila svou první zprávu o pokroku.
Evropská komise spolupracuje v této oblasti i s ostatními mezinárodními organizacemi – se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE), Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).