Политики

От пускането им в употреба преди 70 години антимикробните средства, например антибиотиците, доведоха до значително намаляване на смъртните случаи в резултат на инфекциозни болести. Поради прекалена или неправилна употреба на такива средства обаче много микроорганизми развиха устойчивост към тях.

По оценки на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията всяка година антимикробната резистентност причинява смъртта на 25 000 души и води до разходи от над 1,5 млрд. евро под формата на средства за здравеопазване и загуба на производителност.

Положението е още по-сериозно, като се има предвид, че антимикробните средства се превърнаха във важен инструмент на съвременната медицина. Много хирургически операции не могат да бъдат извършвани без тях.

Пътна карта за действие срещу антимикробната резистентност

 В плана за действие срещу нарастващата заплаха от антимикробна резистентностpdf, изготвен от Комисията през 2011 г., са включени 12 действия, които трябва да бъдат изпълнени от страните членки, и са определени 7 области, в които е най-наложително да се вземат мерки:

  • гарантиране, че антимикробните средства се използват по подходящ начин както при хората, така и при животните;
  • профилактика на микробните инфекции и ограничаване на тяхното разпространение;
  • разработване на нови ефикасни антимикробни средства или алтернативи за лечение;
  • сътрудничество с международни партньори за ограничаване на рисковете от разпространение на антимикробна резистентност;
  • подобряване на мониторинга и наблюдението в хуманната и ветеринарната медицина;
  • насърчаване на научните изследвания и иновациите;
  • подобряване на комуникацията, образованието и обучението;

Комисията изготви подробен преглед на 12-те действия в плана, включващ оперативните цели, конкретните дейности и крайните срокове.

Популяризиране и подкрепа

Комисията финансира няколко свързани с антимикробната резистентност проекта Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) чрез своята здравна програма и контролира рисковете от антимикробна резистентност с помощта на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и на Европейския орган за безопасност на храните.

През 2011 г. трансатлантическата работна група по антимикробна резистентност Избор на превод за предходната връзка English (en) публикува препоръки за бъдещо сътрудничество между САЩ и ЕСpdf.