En indikator är ett kvantitativt eller kvalitativt mått på i vilken utsträckning man har uppnått ett mål (politiska resultat).

De hjälper till att analysera och jämföra utfallet mellan befolkningsgrupper eller geografiska områden. De kan vara till stor hjälp då man lägger fast politiska prioriteringar.

Epidemiologiska data från EU:s smittskyddsmyndighet

Förekomst och spridning av antibiotikaresistens i europeiska länder