Kazalnik je kvantitativno ali kvantitativno merilo uspeha (politike).

Kazalniki nam pomagajo analizirati in primerjati rezultate po demografskih skupinah ali geografskih področjih ter določati prednostne naloge politike.

Epidemiološki podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Podatki o pogostosti in širjenju protimikrobne odpornosti v evropskih državah