Indikators ir kvantitatīvs vai kvalitatīvs mērs, kas parāda, ciktāl ir sasniegts izvirzītais mērķis (politikas iznākums).

Indikatorus var izmantot, lai analizētu un salīdzinātu veikumu pēc iedzīvotāju grupām vai apgabaliem un lai noteiktu politiskās prioritātes.

Eiropas Slimību un profilakses centra epidemioloģiskie dati

Informācija par antibakteriālās rezistences sastopamību un izplatību Eiropas valstīs