Rodiklis – tai kiekybinis arba kokybinis matas, rodantis, kiek arti tikslo (politinio rezultato) esama.

Rodikliai padeda analizuoti ir lyginti gyventojų grupių arba geografinių vietovių duomenis ir gali būti naudingi nustatant politikos prioritetus.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro epidemiologiniai duomenys

Informacija apie atsparumo antimikrobinėms medžiagoms atsiradimą ir paplitimą ES šalyse