Näitaja on kvantitatiivne või kvalitatiivne suurus, mis näitab, kui kaugel me oleme seatud eesmärgist (poliitilisest tulemusest).

Nimetatud näitajad aitavad analüüsida ja võrrelda tulemusi elanikkonna rühmade või geograafiliste piirkondade lõikes ning võivad osutuda kasulikuks poliitika prioriteetide kindlaksmääramisel.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse epidemioloogilised andmed

Teave antimikroobse resistentsuse esinemise ja leviku kohta Euroopa riikides