Ukazatele, měřítka úspěšnosti plnění daného cíle (stanoveného například v rámci určité politiky), mohou být kvantitativní nebo kvalitativní.

Umožňují analýzu a porovnávání výsledků napříč skupinami populace nebo zeměpisnými oblastmi. Mohou také posloužit při stanovování politických priorit.

Epidemiologické údaje Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Informace o výskytu a rozšíření antimikrobiální rezistence v evropských zemích