Показателите са количествена или качествена мярка за това колко близо сме до постигане на дадена цел (резултат от политика).

С тяхна помощ се анализира и сравнява изпълнението на целите сред различни групи от населението или в различни географски области. Показателите могат да бъдат полезни за определяне на приоритетите на политиката.

Епидемиологични данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията

Информация за появата и разпространението на антимикробна резистентност в европейските страни