Σχέδια

Τα καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία, που αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία.

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές διαχειρίζεται τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχεδίων και τις επιχορηγήσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την υγεία.

Κάντε κλικ στη φωτογραφίαpdf(16 KB) που παρουσιάζει συνοπτικά όλα τα σχέδια για το αλκοόλ που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων για την υγεία 2003-2008.

Τον Ιανουάριο 2010 διοργανώθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές εργαστήριο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με σχέδια πρόληψης των εξαρτήσεων.

Year of fundingProject TitleOrganisation
2012Empowering the Youth Sector with a better overview of evidence-based Alcohol intervention programmes(Let it hAPYN!)
2012Eurocare_FY2013(Eurocare_FY2013)
2011European Council on Alcohol Rehabilitation Research and Education (Eurocare_FY2012)European Alcohol Policy Alliance
2011Good practice on brief interventions to address alcohol use disorders in primary health care, workplace health services, emergency care and social services (BISTAIRS)Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - UKE
2010European Alcohol Policy Alliance (Eurocare_FY2011)European Council on alcohol rehabilitation research and education
2009Alcohol Policy - From capacity to Action(4th EAPC)European Alcohol Policy Alliance
2009Strategies towards responsible alcohol consumption for adolescents in Europe(TAKE CARE)Landschaftsverband Westfalen Lippe
2009European Workplace and Alcohol (EWA)
2008Alcohol labelling policies to protect young people(PROTECT)Centre de Recherche et d'Information des Organisations des Consommateurs
2008Monitoring Alcohol Commercial Communications in Europe(AMMIE)Stichting Alcohol Preventie
2008CLUB HEALTH - HEALTHY AND SAFER NIGHTLIFE OF YOUTH(CLUB HEALTH)Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip" (Institute for Research and Development "Utrip")
2008Good health into older age (VINTAGE)
2007Standardizing Measurement of Alcohol Related Troubles(SMART)Institute of Psychiatry and Neurology - IPIN
2007Focus on Alcohol Safe Environment(FASE)National Foundation for Alcohol Prevention - Stichting Alcohol Preventie - STAP
2007Sharing good practice in supporting kinship carers to prevent substance related harm to young people(Kinship carers and prevention)Mentor Foundation UK Limited - Mentor UK
2006Reducing harm and building capacities for children affected by parental alcohol problems in Europe(ChAPAPs)Katholische Fachhochschule Nordrhein Westfalen (NW) Abteilung Koeln (University of Applied Sciences)
2006Innovation of dietary and activity assessment methods in epidemiological studies and public health(IDAMES)German Institute of Human Nutrition, Potsdam-Rehbruecke
2006Development of a dynamic modeling tool to assess health impact of policies(DYNAMO-HIA)Erasmus Universitair Medisch Centrum
2006Healthy Nightlife Toolbox - Effective Interventions for (Youth) Drug Use in Recreational Settings(HNT)Stichting Trimbos-instituut
2006Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe(Building Capacity)Institute of Public Health of the Republic of Slovenia
2005Physical Activity, Nutrition, Alcohol, Cessation of smoking, Eating out of home And obesity (PANACEA)Universitair Medisch Centrum Utrecht
2005Community Action on Adolescent and Injury Risk - European situation analysis, strategy plan and community actions(AdRisk)Kuratorium für Verkehrssicherheit(KfV)
2005PHEPA Project on disseminating brief interventions on alcohol problems Europe wide(PHEPA)Government of Catalonia (Generalitat de Catalunya)
2005Improvement of access to treatment for people with alcohol- and drug-related problems(IATPAD)Centrum Pre Liecbu Drogovych Zavislosti
2005Pathways for Health Project on drink driving, binge drinking, health warnings and labeling for alcoholic beverages(PHP)Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen DHS
2005PEER-education-project for young drivers to prevent alcohol and drugs in connection with road use - Drive Clean! -(Peer Drive Clean)MISTEL/SPI Forschung gGmbh
2005To Empower the Community in response to Alcohol Threats(ECAT)Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD)
2004Enforcement of national Laws and Self-regulation on advertising and marketing of Alcohol(ELSA)Stichting Alcoholpreventie - STAP
2004Elisad Internet Gateway: A qualitative resource for European web sites on drugs, alcohol, tobacco and other addiction(-)TOXIBASE - Réseau National d'Information et de Documentation
2003Alcohol Policy Network in the Context of a Larger Europe: Bridging the GapAlliance House Foundation